Определение на Clue

А уликата е това, което ни позволява да заключим или да знаем съществуването на нещо, което не се възприема в момента .

Сигнал, следа вляво и това ни позволява да правим заключения или да правим изводи за даден факт

Според проучвания, проведени от логика и философа Чарлз Сандърс Пърс, уликата е знак, който ще се определя от нейния динамичен обект като следствие от връзката, която поддържа с него. Указанието е едно от трите нива, които знакът представя; той е непосредствено свързан с обозначавания обект, като появата на симптом на заболяване, движението на метеорологична лопатка към определена посока, което ще ни каже посоката, която вятърът представя в момента.

Ключът, който винаги трябва да следвате за разрешаване на наказателни дела

В областта на криминалистиката терминът улика заема преференциално място, тъй като предизвиква явен и вероятен знак за съществуването на нещо и в същото време е синоним на знак, указание. Ето защо, при тези обстоятелства, индикацията ще бъде всички значителни чувствителни материали, които могат да бъдат възприети чрез сетивата и които са свързани с разследваното престъпно събитие.

Полицията, която обикновено отговаря за разследването на престъпления веднага щом се появят, е точно отговорна за проследяване и определяне на всяка една от данните, марки, пръстови отпечатъци, които са записани на местопрестъплението и чието проучване и анализ позволяват достигат до авторите или извършителя на разследваните престъпления.

Физическите следи са тези, които изследователите особено следват, например, стъпки, пръстови отпечатъци върху предмет, косата, падаща на земята, между другото; Всички тези елементи ще бъдат подложени на изчерпателен анализ, за ​​да можем да се приближим до разрешаването на случая.

Казва се, че перфектните престъпления не съществуват и почти винаги се оказва намирането на някаква улика, която позволява да се намери автора на фактите.

Същото се случва с изгубени предмети или предмети, полицията или който извършва разследване на местонахождението, ще се съсредоточи върху всички знаци и събития, свързани с тях, в момента непосредствено преди изчезването им, с мисията за получаване на данни, която ни позволява да се приближим до тяхното откриване.

Помислете за корабокрушение, откриването на лодката или част от нея във водите ще бъде улика, която да следвате, за да намерите оцелели в близост до нея.

Значението на технологиите в наказателното разследване

Не можем да пренебрегнем влиянието, което развитието на технологиите има днес върху трудния път за намиране на улики.

Мобилният телефон може да бъде кутия на пандора, когато става въпрос за проследяване на престъпление или изчезване на човек, тъй като чрез оценката му можете да получите данни като: с кого жертвата говори за последен път, какъв е графикът от последната ви интернет връзка, между другото.

От друга страна, в областта на забавленията има игри, популярно известни като гатанки, които се характеризират точно с представянето на различни улики, за да могат играчите да разкрият гатанката.

Влиянието на сетивата върху вашето възприятие

Тъй като това е чувствителен материал, ние разбираме, че той е съставен от елементи, които се възприемат и възприемат само чрез използването на органите на нашите сетива: ухото, очите, ръцете. За да увеличим максимално усвояването на чувствителен материал, е необходимо органите ни да бъдат абсолютно фокусирани върху един и същ обект. По този начин ще избегнем всякакви грешки или объркване при избора на материала за изучаване. След като бъде проверена връзката му с разследвания факт, това ще стане доказателство.

Видове знаци

Според връзката, която те представят с фактите, знаците могат да бъдат: специфични знаци (тези, които се нуждаят от подробен анализ на пръв поглед и са пряко свързани с човека, който ги произвежда, такъв е случаят с отпечатъци на оръжия) и неопределени индикации (те са тези, които се нуждаят от пълен анализ, за ​​да знаят както техния състав, така и структура според физическата си природа, като: косми, влакна, урина, сперма, повръщане, кръвни белези, между другото).

И първата проява или малкото количество от нещо също се обозначава с думата намек.

Този смисъл може да се приложи при откриването на някакъв тип елемент или материал на някакво географско място, за което не се очакваше или се предполага, че съществува, например, че присъствието представлява важна забележителност във въпросната област.

Свързани Статии