Определение на Binomial

За Алгебра, клонът на математиката, който се занимава с изучаването на структури, взаимоотношения и величини, биномиалът е онзи алгебраичен израз, който има два термина. Като силно формален, той се отнася до полином, съставен от сумата от два мономера, въпреки че, за да бъде по-прост и лесен, той се използва за обозначаване на всеки израз, който се състои от сума или изваждане от два термина.

За да изчислим степента на биномиал, това, което ще направим, е да добавим показателите на всеки термин.Най-голямата сума ще бъде степента.

Има някои формули, които ви позволяват да умножавате определени полиноми директно, те се наричат ​​забележими фактори и много се отнасят за операции с биноми ... общ фактор, биномиален квадрат, сумиран по разлики.

А от друга страна, думата биномиал обикновено се използва за обозначаване на множеството от двама души, които например поддържат близки отношения както лично, така и професионално и това се дължи на това афективно свързване или просто чрез споделяне на същата задача, те са обединени, за да създадат някакъв проект, задача или инициатива. Например, в художествената област е много често да се говори за биноми, независимо дали става дума за герои, режисьори или актьори. Въпреки че, думата Биномиал служи за означаване на свързани понятия, както и на индивиди.

Свързани Статии