Определение за убежище

Пространството, създадено изкуствено от човека или възприето от него като пространство за защита от възможни опасности, е известно като убежище. Едно убежище приема името си конкретно от идеята за убежище на дадено лице или животно от заплахи, които могат да застрашат оцеляването им. По този начин убежището се превръща във вид на жилище, което може да бъде временно или което може да стане постоянно според конкретните нужди и възможности на всяка ситуация. Ако обаче се разбира като безопасно и повече или по-малко удобно пространство, всеки дом може да се счита за убежище за хората.

Приютите са били особено важни във времена на човечеството, когато човекът е бил номадски и не е изграждал свои домове, а вместо това е бил адаптиран към природни форми, като пещери, където може да се предпази от неблагоприятно време, както и от опасни животни. Следователно подслонът е от жизненоважно значение по отношение на оцеляването на животно, което няма постоянно или неподвижно убежище.

Бежанците обикновено се приемат като такива в екстремни ситуации и поради това, както беше казано, са естествени форми, към които застрашеното животно се адаптира. Хората обаче са изградили и свои приюти в ситуации на нужда, например когато трябва да се провеждат в негостоприемни пространства (планини, гори и др.).

Терминът убежище, в съответствие с това значение, се използва и за обозначаване на специално планирани и организирани институции за защита на застрашени домашни животни, предимно улични кучета и котки. Приютите за животни се характеризират с големи пространства, където въпросните животни са защитени и поддържани, за да се избегнат болести от заразяване, както и да се предотврати напълването на градски райони с насипни животни, опасни за хората.

Свързани Статии