Определение на Amparo Trial

Средствата за защита на основните права и противодействие на произвола

Процесът срещу amparo е широко използвано процедурно средство в Мексико и се радва на признаването и защитата на националната конституция на тази страна. Така че в рамките на мексиканската правна система, която представлява съвкупността от правила, които управляват мексиканската държава от правна гледна точка, процесът срещу amparo е средство за честа употреба, когато заинтересованата страна, която го инициира, се почувства увредена в някое от правата си основен от някакъв орган.

Както се случва в почти всички страни, които имат национална конституция, тя се утвърждава като върховен закон и майка на останалите норми, тоест останалите норми трябва да бъдат коригирани и спазвани. Защото конституцията събира и определя основните права на хората.

Сега също знаем, че нарушаването на тези права е неизбежен и повтарящ се въпрос, въпреки разпоредбите на конституцията, и затова в Мексико са създадени така наречените ампаро лекарства, така че тези, които виждат себе си засегнати от нарушение на някое от основните им права, могат да инициират действие за възстановяване на въпросните щети. Приблизително към средата на XIX век споменатите процедурни средства са приложени на практика.

Конституционен и институционален механизъм за контрол

Можем да кажем, че основната мисия на процеса срещу amparo е да контролира конституционното функциониране и в този случай, в който е засегнат правилният обхват, правото ще се отстоява чрез този ресурс.

Всеки индивид, мексикански гражданин, който се почувства нападнат или повреден в някое от основните си права и гаранции, може да започне този процес на ампаро срещу отговорните лица, нанесли му такива вреди.

За да се гарантира върховенството на закона и гражданите да не са засегнати от неправомерно действие от страна на властите, се създават ресурси като процеса срещу ампаро и, в случая, те са от съществено значение и огромна гаранция и защита, които хората имат. преди гигантската държава.

Освен че е гражданско право, процесът срещу ампаро по някакъв начин упражнява контрол и върху действията на длъжностни лица и органи, на които е възложено да изпълняват задоволително и правилно да прилагат действащото законодателство.

Свързани Статии