Определение на Аксиома

В рамките на езика аксиомата се дефинира като фраза или идея, която е очевидна и следователно не се нуждае от никакъв вид проверка, за да я потвърди или отрече. Такъв е случаят с фраза като "Хуан ес Хуан". Аксиомите се използват в различни области, но те са особено полезни за науки като математика или логика, тъй като те служат като основа за всякакъв вид изследвания или по-сложен анализ.

Аксиомите са може би най-важните елементи на научното изследване, каквото и да е то, защото те са тези, които предполагат неоспорима истина (установена в съдържанието си и невъзможна да се отрече от само себе си), от която всички видове могат да продължат да се извършват на изводи или предположения, които по-късно да, трябва да бъдат проверени или отречени. Тогава аксиомите действат като задействащи за научния процес, тъй като без тях няма да има предварителна истина, от която да се отклони. Традиционно тази система е дедуктивна, тъй като възможно научно правило е изведено от съществуваща аксиоматична истина.

За да разберем по-добре тази представа, че има несъмнена или неизменна истина, може да се добави, че терминът аксиома идва от гръцките аксиоми . Този термин от своя страна означаваше понятието „какво е справедливо или правилно“, поради което аксиомата е тази, която, тъй като е правилна, няма нужда от доказателство или проверка.

Тогава е важно да се отбележи, че аксиомите са истински форми на език и логика, тъй като независимо от тяхното съдържание или интерпретация, която му се дава, формалната структура се поддържа и винаги предполага нещо очевидно или ясно. По този начин те са едни от най-простите и основни логически форми, тъй като по-голямата сложност би означавала повече пространство за разпит или отказ.

Свързани Статии