NUSS и NAF (Social Security) - Определение, понятие и какво е то

Социалното осигуряване във всички страни се нуждае от модерни системи за идентификация, така че гражданите да получават услугите правилно. В случай на Испания, NUSS и NAF са два идентификационни номера, които се появяват в здравната карта.

Акронимът NUSS означава потребителски номер за социално осигуряване, а съкращението NAF означава социалноосигурителен номер на партньор.

Разлики между NUSS и NAF

Номерът на NUSS се съхранява само от хора, пребиваващи в Испания и фигурира в здравната карта на гражданите. От друга страна, НАФ може да се държи само от тези, които са регистрирани в регистъра на социалното осигуряване, защото те са вноски за граждани.

Следователно и двата числа съвпадат в случай, че гражданинът допринесе за социалното осигуряване. От друга страна, ако някой е записан в системата, но не прави вноски (например поради статута си сираци или защото има пенсия без вноски), номерата на NUSS и NAF няма да съвпадат.

Трябва да се отбележи, че е възможно номерът на NAF да се промени, тъй като дадено лице може да бъде собственик на услуга или бенефициент от нея в зависимост от положението си на заетост.

Накратко, номерът на NUSS става номер на NAF, когато гражданинът се запише в системата за социално осигуряване, за да започне работна дейност.

Съображения за интерес

По отношение на искането на NAF има две възможности: или гражданинът, който го иска, или компанията, която го наема. От друга страна, тази процедура може да се извърши лично или чрез интернет.

В случая на NUSS учениците имат достъп до него, тъй като всички испански ученици имат училищна застраховка, която ги покрива в случай на злополука или заболяване. Това обезщетение им позволява да получават медицински и фармацевтични грижи.

Разликата между едно и друго число е от голямо значение, защото в противен случай може да се създаде объркване.

Публичният орган, който се занимава с всичко, свързано с тези усилия, е Общата хазна на социалното осигуряване

От гледна точка на административното управление, някои от функциите на Главната касата на социалното осигуряване са следните: предоставят информация на работниците и компаниите за тяхното положение в системата за социално осигуряване, осигуряват разпределение на номер за социално осигуряване или отчет за вноската на работниците.

Снимки: Fotolia - Denisillin - Bualong

Свързани Статии