Какво е скален триъгълник

Триъгълникът е вид многоъгълник, чиято диференциална характеристика е, че е съставена от три страни . Триъгълник е изграден чрез съединяване на три линии, които ще бъдат страните на тази геометрична фигура, докато споменатите страни се срещат в точки, наречени върхове .

Споменатите части, които триъгълникът представя, тоест страни, върхове и вътрешни ъгли, винаги присъстват в триъгълник и са задължителни условия на това геометрично тяло.

Има два начина за класифициране на триъгълници, единият, който е свързан с степента на техните страни, а другият зависи от ширината на техните ъгли. Последният предлага следните видове: правоъгълник (той има прав вътрешен ъгъл, под който се определя от две страни, наречени крака, като третата страна е известна като хипотенуза), акунг (трите вътрешни ъгъла са остри, т.е. те измерват по-малко от 90 ° ) и тъп (само един от ъглите му е тъп, тоест измерва повече от 90 °).

Междувременно, тази, свързана с удължаването на страните, генерира тези: равностранен, равнобедрен и скален, типът, който ще ни засяга по-нататък.

Мащабният триъгълник или наричан още неравномерен триъгълник, се характеризира с това, че всичките му страни имат различни разширения . В нито един триъгълник от този тип няма да има два ъгъла, които имат мярката. Така че в този ъгъл няма нито еднакви ъгли, нито страни.

Но в зависимост от дължината е възможно също да намерим два мащаба на триъгълника в допълнение към скалата и те са както посочихме равностранния триъгълник, който се откроява, тъй като трите му страни са същите като ъглите му, които имат мярка от 60 °,

И равнобедреният триъгълник има само две страни с еднакво разширение, докато противоположните ъгли към страните имат една и съща мярка.

Свързани Статии