Какво е роля

Ролята, която даден индивид или група играе в определена дейност, ще бъде наречена роля . " Няма никой по-добър от Хуан, прес-директор, който да играе ролята на преговарящ с купуващата компания ."

Функция, която човек или нещо показва в дейност или контекст

Този смисъл предполага, че ролята е ролята, която човек или нещо играе в определен контекст.

Една жена може да поеме ролята на учител в училището, в което работи, и тази на спортист в хокейния отбор, който съставя почивните дни; или тази на майка и съпруга в семейство.

В личния живот има постоянна взаимозависимост между различните роли, които трябва да разгърнем на хората и затова е от съществено значение винаги да се държи съвестта и в съответствие с подходящата роля, в противен случай може да претърпите някои негативни последици.

Ролята в този случай е свързана с функцията, която се изпълнява, или с действието, което се изпълнява.

И винаги ще бъде свързан с отношенията, които са установени с други хора или неща, връзки, които се оказват съществени за определяне на ролята или ролята, която ще се играе.

Списък или списък с неща, хора, количества

От друга страна, този списък, изброяване или ведомост се нарича роля , която обикновено е структурирана под формата на колона и в която хората, нещата, количествата, между другото, могат да бъдат изброени или споменати .

С други думи, ролята е изброяването на набор или група, в която са базирани точно всички елементи.

"Ако не сте в ролята, не мисля, че ще ви пуснат на купона."

Поведение, което групата очаква от един от членовете си в дадена ситуация

Междувременно на социално ниво думата роля се използва за обозначаване на поведението, което група очаква от един от членовете си пред наследяването на определено събитие или събитие .

От своя страна социалната роля предполага поредица от поведения, права и норми, които са били дефинирани своевременно от обществото и поради това се очаква човек да се проявява и изпълнява въз основа на социалния статус, който притежава .

Както знаем, в широката група на обществото откриваме членове, които имат различни статуси: висок, нисък, среден, докато всеки от тях ще има специфична роля.

Но един пример ще ни позволи да изясним въпроса за социалната роля ...

Индивид, страдащ от психическо разстройство, ще разбере поведението си далеч от нормалното и тогава ще бъде приет за този здравословен проблем.

Трябва обаче да се отбележи, че онези лица, които не показват социално възложената роля по очаквания начин, са правдоподобни да получат санкция за нея.

Лиценз, който дава възможност на капитан да управлява кораб

Също така в морската област е възможно да се намери думата, тъй като тя обозначава лиценза, който командирът на провинция разпростира на капитана на кораб .

С други думи, той е еквивалентен на паспорт в морето и в допълнение изброява присъстващите на кораба моряци.

Роля или герой, който актьор играе в измислица

И думата се използва широко в света на актьорството, за да обозначи с нея ролята, която актьорът играе в измислена история . " Във филма" Отмъстителите "актьорът Робърт Дауни Джуниър играе ролята на Железния човек, супергерой, който се откроява с непроницаемата си броня ."

Има роли, които поради голямото отражение, което предизвикват в обществото или в критиката, положителна или отрицателна, могат да осъдят преводача на успех или неуспех.

Много актьори и актриси обикновено се помнят по една или две видни роли в кариерата си, дори в много пъти се помни, че актьорският талант има малко общо, тъй като въпроси като популярността на творбата започват да играят в това отношение.

Обичайно е един артист да бъде запомнен за роля, особено ако е била изпълнявана дълго време или е предизвикала огромна ярост сред публиката.

Има много актьори, които не успяват да се отделят от онези съществени роли, които някога са знаели как да играят, а това често усложнява бъдещия растеж на кариерата им.

Преди, по искане на гръцката трагедия, актьорите използваха маски, за да могат да поемат различни роли или герои, тоест помагаха като жизненоважно средство за разграничаване на героите, които се намесиха в дадена пиеса.

Благодарение на маските, обществеността знаеше и разбираше ролята, която актьорът играе.

Свързани Статии