Дефиниция на дисплея

Терминът дисплей в изчислителната техника е свързан с идеята да се направят определени данни, които са полезни за потребителя, видими (на английски език дисплеят означава показване, правене на видимост). Екранът е пространството, в което е налична тази информация, пространство, което на испански език може да бъде разбрано като „визуализатор“, тъй като е визуалната част на елементите, които трябва да бъдат известни. Има много видове дисплеи на изчислителни устройства, но някои от тях безспорно са по-известни и популярни, например такива, които имат калкулатори, цифрови часовници или касови апарати в бизнеса.

Устройствата за показване са много разнообразни и могат да имат различни цели. В известен смисъл това понятие може да бъде много широко и не много конкретно, затова е важно да започнем да определяме неговите характеристики малко повече. Дисплеят винаги ще се отнася до визуалната и външната част на устройство, през която се представят полезните за потребителя данни. Тази презентация може да бъде визуална (в повечето случаи), но има и слухови и тактилни дисплеи в зависимост от въпросното устройство. Елементи като принтери, проектори и плотери са други често срещани примери за устройства, които имат устройства за показване.

Въпреки че в първите си моменти дисплейните устройства бяха много примитивни по отношение на възможностите за дизайн и комуникация, днес има голям напредък, който прави информацията на екрана или дисплейното устройство много сложна и в някои случаите изглеждат до триизмерни. Много пъти, обаче, дисплейните устройства имат грешки или повреди, свързани с достъпа до енергия и вследствие на това са нулевото разположение на информацията или разположението на същата с неясни цветове. Когато говорим за дисплей в смисъл на възможност за програма вместо за устройство, като цяло опциите за цвят, размер, стил и форми са много по-разнообразни.

Свързани Статии