Закон на Ом - определение, понятие и какво е то

Законът на Ом представлява основен елемент за обяснение на някои явления, свързани с електричеството. По-конкретно, споменатият закон изучава връзката между три понятия: интензивност на тока, разлика в потенциала и електрическо съпротивление. В най-простата си формулировка този закон гласи, че интензитетът (наречен I), преминаващ през електрически проводник, е пряко пропорционален на разликата на потенциала (V) и успоредно с това обратно пропорционален на съпротивлението (R).

Законът на Ом обяснява явлението електрически ток

Електрическият ток включва преминаването на електрони от една точка в друга по тръба, например медна жица. По този начин интензитетът на тока се отнася до количеството електрони, които преминават през проводник през определено време и неговата мерна единица е ампер.

Разликата в потенциала, известна още като напрежение или електрическо напрежение, е силата, която позволява на електрони да се движат през проводник, а мерната му единица е волта.

И накрая, съпротивлението е по-голямото или по-малкото противопоставяне, което определен проводник представя на преминаването на електрически ток (например, медна жица е добър проводник на електричество и следователно предлага малко съпротивление).

Като следствие от връзката между тези три понятия, математическата му формулировка е следната: I = V / R

Тази проста формула обяснява как са свързани напрежението, токът и съпротивлението (интензитетът се измерва в ампери, съпротивлението в ома и напрежението във волта и като се знаят две от тези три данни е възможно да се получи липсващата).

Откриването на закона на Ом е станало в началото на 19 век, време, когато генерирането на електрически ток вече е било известно чрез разследванията на Алехандро Волта. Немският учен Георг Саймън Ом (1789-1854) иска да се задълбочи в напредъка на новата течност, открита от Волта, и започва да експериментира върху свойствата на електричеството, използвайки метални тела, докато най-накрая не откри закона, който носи неговото име.

Законът на Ом определено беше усъвършенстван от електромагнитната теория на Максуел

Въпреки че законът на Ом е бил ключов принос за описание на това как работи електричеството, трябва да се отбележи, че този закон не винаги се спазва, тъй като Георг Саймън Ом не е взел предвид други закони, които се намесват в електричеството, законите на Кирххоф. Наборът от електрически явления не беше обяснен, докато ученият Джеймс Клерк Максуел не уеднакви електричеството и магнетизма в така наречените закони на Максуел.

Снимка: Fotolia - kingdesigner

Свързани Статии