Примерно определение на пространството

В рамките на статистическата вероятност пространството на извадката се дефинира като набор от всички възможни резултати, получени чрез провеждане на случаен експеримент (този, от който резултатът му не може да бъде предвиден).

Най-честото обозначение на пробното пространство е от гръцката буква омега: Ω. Сред най-често срещаните примери за пробни пространства можем да намерим резултатите от хвърляне на монета във въздуха (глави и опашки) или хвърляне на матрица (1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Множество пробни пространства

В много експерименти може да се случи, че няколко възможни пробни пространства съществуват съвместно, оставяйки лицето, което провежда експеримента, да избере онова, което най-добре отговаря на техните интереси.

Пример за това е експериментът за теглене на карта от стандартна покер карта с 52 карти. По този начин, едно от примерните пространства, които биха могли да бъдат определени, е това на различните костюми, които съставят тестето (лопати, бухалки, диаманти и сърца), докато други опции могат да бъдат набор от карти (между две и шест, например ) или фигурите в палубата (жак, кралица и крал).

Човек може дори да работи с по-точно описание на възможните резултати от експеримента, като комбинира няколко от тези многобройни пробни пространства (вземане на фигура от пръчката на сърцата). В този случай ще бъде генерирано единично пробно пространство, което би било декартово произведение на двете предишни пространства.

Примерно пространство и разпределение на вероятностите

Някои подходи към статистиката на вероятностите предполагат, че различните резултати, които могат да бъдат получени от експеримент, винаги са дефинирани, така че всички те имат еднаква вероятност да се случат.

Въпреки това, има експерименти, в които това е наистина сложно, тъй като е много сложно да се изгради примерно пространство, където всички резултати имат еднаква вероятност.

Парадигматичен пример би бил да хвърляте щипка във въздуха и да наблюдавате колко пъти пада с върха си надолу или нагоре. Резултатите ще покажат ясна асиметрия, така че би било невъзможно да се предположи, че и двата резултата имат еднаква вероятност да се случат.

Вероятностната симетрия е най-често срещаната при анализиране на случайни явления, но това не означава, че е много полезно да се изгради примерно пространство, в което резултатите са поне приблизително сходни, тъй като това условие е основно за да се опрости изчисляването на вероятностите. И е, че ако всички възможни резултати от експеримента имат еднаква вероятност да се случат, тогава проучването на вероятностите е значително опростено.

Снимки: iStock - Moncherie

Свързани Статии