Определяне на Rombo

Известен като една от най-често срещаните и широко използвани геометрични фигури, ромбът трябва да бъде описан като четириъгълник (тоест фигура, която съдържа четири страни) паралелограма (тоест има две двойки страни, успоредни една на друга). Ромбът може да се разглежда като квадрат или леко наклонен правоъгълник.

С идеята да се върти безкрайно

Името, дадено на тази геометрична форма, има връзка с гръцкия език, за който терминът ромбос се отнася до онези форми, които се въртят безкрайно.

Как се съставя ромбът?

Както при другите четириъгълници, ромбът се състои от четири затворени страни, които формират неговия периметър. Тези четири страни винаги са равностойни по дължина една на друга, тъй като ако някоя от тях представи минимална разлика с други, бихме говорили за ромбоид, а не за ромб. Тези четири страни образуват две вътрешни или диагонални оси, които докосват върховете, на които се срещат две страни и които са перпендикулярни. Четирите върха или вътрешните ъгли на ромб не са деветдесет градуса, тъй като линиите са наклонени и не са перпендикулярни една на друга.

Наличие на паралелизъм в строителството

Друг важен елемент, който характеризира ромбите, е наличието на паралелизъм между двете му двойки страни. По този начин двете противоположни страни са успоредни една на друга, въпреки че разстоянието между тях може да варира в зависимост от вида на ромба.

Диамантите са до квадрати и триъгълници една от най-често срещаните и прости геометрични фигури, които трябва да се анализират, тъй като всичките им страни са еквивалентни една на друга и следователно сборът от техните ъгли и начинът на установяване на диагоналите винаги е един и същ.

Свързани Статии