Определяне на дневния ред

Програмата е ресурсът, използван от хората за управление на ежедневните си задачи с определен времеви ред.

Хората използват тази програма по-често, за да записват своите професионални задачи и ангажименти. От тази гледна точка използването на дневния ред е средство за добро управление на времето и ефективно използване на работния ден.

Идеалното време за подновяване на дневния ред е в началото на годината, тъй като този ресурс има структурата на тетрадка, но е отбелязан с дните на календара. Поради тази причина много хора предпочитат да актуализират този работен елемент през всяко начало на годината.

Ефективно управление на времето

Защо наистина е ефективно да си правите бележки относно професионалните ангажименти? На първо място, защото всичко, което се изписва, също се фиксира с по-голяма интензивност в ума, поради което паметта се засилва. В допълнение, това е прост тип коучинг, тъй като с комфорта да записвате всички възможни ангажименти в дневен ред, намалявате шансовете си да имате важен надзор.

За да избегнете тези пропуски, препоръчително е да се консултирате с ангажиментите на следващия ден всяка вечер в края на деня, за да визуализирате какви задачи трябва да изпълнявате. По този начин вие възприемате проактивна нагласа да предвиждате себе си.

Свободно време за присъствие на непредвидени събития

За правилното управление на времето е много важно да оставяте два часа свободни в дневния ред, за да присъствате на възможни непредвидени събития. Това е съвет, който започва от реалистичния критерий за разбиране, че не всички фактори на реалността могат да бъдат контролирани.

Следователно, разполагането с време за присъствие на възможни поръчки и въпроси в последната минута подобрява благосъстоянието на хората, които са наясно, че денят е двадесет и четири часа и не искат да покрият повече, отколкото могат в действителност.

От гледна точка на емоционалната интелигентност и благополучие, важното е, че винаги сте собственик на времето си, а не роб. В противен случай стресът и безпокойството се появяват при онези, които се чувстват затрупани от безкрайния списък със задачи от дневния ред.

Свързани Статии