Определение за умножение

Наред с събирането, изваждането и делението, умножението е една от най-забележителните математически операции, а също и една от най-използваните и прилагани от индивидите в ежедневието ни, когато е необходимо да се правят сметки за х ситуации.

Математическа операция, която се състои в получаване на резултат чрез повторение на няколко пъти х брой пъти

Умножението се състои в намиране на резултат x от повторението на число по x брой пъти и както е посочено с друго число, например 6 x 4, това означава повторение на числото шест четири пъти, което ни дава резултата 24; 6 и 4 формално се наричат фактори и резултатът, 24, продукт .

Целта на операцията за умножение е да се намери продуктът от предложените фактори.

Трябва да се отбележи, че умножението е точно същото като добавянето толкова пъти, колкото числото показва дадена стойност, тогава, в случая, когато предложихме 6 + 6 + 6 + 6 = 24 .

Свързани с тази операция и за улесняване на задачата са създадени таблици за умножение.Има девет таблици: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9 и 10.

Основно правило за умножение е, че всяко число, умножено по 0, ще доведе до 0, тъй като 0 действа като абсорбиращ елемент.

Междувременно умножаването на произволно число по 1 ще доведе до същото число, например 4 x 1 = 4, тъй като 1 действа като неутрален елемент.

Научете се да се размножавате през таблиците

Таблиците са създадени с мисията да се улесни операцията, за да се избегне необходимостта от добавяне на всяко число колкото пъти; Научаването на таблиците с памет, както ни учат в училище, ще направи умножаването по-бързо и лесно.

Такива таблици се преподават през първите години на училище по математика и тяхното знание и учене е от жизненоважно значение в рамките на основното и първоначалното образование, тъй като те ще ни позволят да правим сметки във всяка ситуация, която всекидневния живот изисква от нас.,

От съществено значение е, преди да се научи операцията на умножение, тези по събиране и изваждане са научени в този ред.

Както вече посочихме, математическите операции се прилагат непрекъснато в ежедневието ни, когато отиваме в супермаркета да пазаруваме, когато купуваме подарък, когато излизаме на вечеря с приятели и искаме да споделим стойността на храната, да назовем няколко примера.

Друга характеристика, свързана с операцията за умножение, е комутативното свойство, което предполага, че промяната в реда на факторите за нейното осъществяване няма да промени по никакъв начин продукта или резултата, тоест 6 x 4 или 4 x 6 ще имат същия продукт = 24.

Увеличение на нещо

И другото използване на думата умножение в общия език на хората е да ни позволи да отнесем увеличението, което нещо наблюдава на изключително ниво . „ Впечатляващо е множеството посещения, които уебсайтът ни е получил през последния месец .“

Този смисъл често се използва като синоним на възпроизвеждане, увеличаване, разпространение и повторение.

Обикновено го прилагаме в безброй ситуации и контексти.

В областта на религията актът на умножение има специална история и символика, тъй като концепцията е използвана по искане на Исус, за да демонстрира, че той е син на Бог, който е способен да върши чудеса в името си.

В едно от многобройните си публични изказвания Исус демонстрира това, като умножи хляб и вино на маса, когато беше оскъдна, пред изумения поглед на присъстващите, които впоследствие вярваха, че те са пред Божия син, както самият той проповядваше.,

Свързани Статии