Определение за стипендия

Терминът дружество се използва за обозначаване на вид приятелски отношения или връзки, които се установяват между колеги, училище, работа, между другото и които имат своите основни характеристики нагласи и поведение, в които добротата, уважението и доверие между тях. Дружеството е особено характерно за определени видове връзки като братски отношения, връзки с колеги от работата, съученици и др.

За да се разбере по-добре терминът дружество, е необходимо да се определи какво е придружител

В този смисъл можем да твърдим, че партньор е този човек, с когото човек споделя определени ситуации, преживявания и чувства в един или повече моменти от живота си. В цялата история на всеки индивид могат да се появят многобройни спътници, които са на определени места или пространства и с които са установени различни видове общение.

Сърцето на човешките същества може да участва в действия с голяма щедрост и алтруизъм към други, връстници, съседи, между другото

Достигането до колега, който закъснява с предаването на доклад на шефа, е ясен акт на общение.

Даването на приятел, който се е превърнал в бездомно място вкъщи, е друг ясен пример за общение.

Добрите спътници обикновено са обичани и социално одобрени заради своите актове на доброта и разбира се, те трябва да бъдат пример за подражание на всички и особено на тези, които са склонни да презират помощта по всякакъв начин и да привилегират неразбраната индивидуалност.

Не е необходимо да бъдем приятели с друг, за да развиваме общение, това отношение може да се осъществи отвъд приятелството и още повече, то има голяма стойност, когато го развиваме в контексти, където няма дългосрочно приятелство.

Влияние върху постигането на успех в работата или в спорта

От друга страна, важно е да подчертаем, че дружествеността е основен въпрос в групите, които заедно извършват трудова или спортна дейност. Съюзът, дърпайки всички на една и съща страна, оставяйки индивидуалността и суетата настрана, е единственият начин, по който работните групи или спортните екипи дават плод и да постигнат целите си, да успеят да увеличат продажбите или да спечелят първенство, съответно.

В този последен аспект трябва да спрем, защото за онези, които водят групи, те знаят значението на общуването за постигане на предложените цели, тогава при формирането на екипите ще изберат онези хора, които показват профил на стипендия и разбира се онези профили, които ще бъдат отхвърлени Покажете ни човек, който се грижи не за другия, а за собственото си добро.

Характеристики на добрия спътник

Лесно е да разпознаеш добър спътник, защото няма да отправя лични упреци, той винаги ще предлага подкрепата си на тези, които го изискват, и има положителен диалог със себе си и с другите.

Обществото е толкова важен феномен за живота на общността, че е възможно да го открием не само при хора, но и в много животински видове, които живеят в стадо и които се нуждаят един от друг, за да могат да съществуват по-добре в определени среди.

За да съществуват връзките на дружеството, е необходимо тези същества, които го възпроизвеждат, да имат за своя основна цел защитата и поддържането на благосъстоянието на техните връстници, на техните спътници. Въпреки че има много взаимоотношения, в които даден индивид може да се интересува от благополучието на друг, това не винаги означава общение, тъй като последното също предполага пълна и пълна отдаденост, както и незаинтересовано, постоянно и дълбоко подкрепящо отношение. Дружеството е това, което обединява хора, които не могат да имат кръвна връзка, но споделят толкова дълбоко някои начини на мислене или чувство, че те директно се смятат за „братя на душата“.

Насърчаване на общението

За съжаление общението е една от ценностите, които днешното общество до голяма степен е загубило в сравнение с предишни времена. Това е особено, защото днес ние сме потопени в общество, в което индивидуалистични, материални и силно егоцентрични ценности са възвишени и се разглеждат като представяне на триумфа и силата, вредящи и презиращи наистина благородни ценности като гореспоменатото дружество.

Но можем да изкривим този смисъл и трябва да го направим, като насърчаваме и насаждаме в най-малкото чувство.

Свързани Статии