Определение за Caste

Думата каста има няколко значения. Първо, той обозначава породата или породата на животно. Той също така изразява определена социална класа. Той може да се използва като синоним на социална група в унизителен смисъл. И накрая, каста е прилагателно, което съответства на понятието целомъдрие.

По отношение на животните

Ако мислим за животно, трябва да вземем предвид неговата класификация като живо същество. Всяко животно принадлежи към вид, подвид и специфична порода. За обозначаване на родословието на определено животно се използва думата каста. Физическите характеристики на предците на едно животно ще определят качествата на неговите потомци.

По отношение на кръстоските, които са направени за получаване на качествени породи от някои домашни животни, се използва терминът леене, нещо много често срещано в развъдната техника в добитъка.

Касти в Индия

Социалната организация в Индия се основава на кастова система. Тази система се основава на класификация на индивидите в затворени социални групи. Тази форма на социална организация е вдъхновена от индуизма, религиозна доктрина, в която се счита, че всяка каста или група има определена роля в цялото общество.

Основните касти са следните: жреците или брахманите, водачите или чатриите, търговците или вайшиите и накрая най-смирените хора или шудри. Извън кастовата система е друга социална класа, недосегаемите или изгонените, известни като Далици. В традиционната култура на Индия хората, принадлежащи към долните касти, се смятат за нечисти.

Прилагателното каста като унизително понятие

С известна честота думата каста се използва в пренебрежителен смисъл, за да се отнася до вградена и затворена група, която обикновено се ползва с определени привилегии. Политическата класа понякога се класифицира като каста.

Целомъдрената жена

За човек се казва, че е целомъдрен, когато се смята за чист. Тази квалификация е използвана по отношение на жените, тъй като целомъдрена жена е тази, която е девица, тоест практикува целомъдрие, характеристика, която е била високо ценена в исторически план, но в момента няма същото значение.

Снимки: iStock - RadimSpitzer / Bartosz Hadyniak

Свързани Статии