Определение за статично

Статиката е частта от механиката, която се занимава с изследването и как да достигнем баланса на силите при възможност на тяло в покой . Поради тази причина статиката се оказва незаменим предмет в кариерата и работата като тези, които се извършват от строително, машинно и строително инженерство, тъй като винаги, когато искате да изградите неподвижна конструкция, като сграда, в термини малко по-разширени, стълбовете на небостъргач или гредата на мост, тяхното участие и проучване ще бъдат необходими и безспорни, за да се гарантира безопасността на тези, които по-късно преминават през гореспоменатите структури .

Тъй като статиката не само ще изследва баланса на множеството, но и този, който идва от основните му компоненти, също така ще постави особен акцент върху частите от материал, които са от съществено значение, за да доведат до изпълнение на въпросната конструкция. Това очевидно няма да бъде постигнато, както и с простото наблюдение или проучване на последствията, които всеки материал, който влиза в играта, може да има, но изготвянето на диаграми и съответните уравнения, предложени от използвания материал, ще бъде основен когато става въпрос за постигане на статичност във всяка конструкция, струваща нейната сол.

За да се реши всеки статичен проблем, е необходимо да се разгледат двете основни условия на равновесие, които са, от една страна, че резултатът от сумата на силите е нулев, а от друга, че резултатът от сумата от моменти по отношение на a точката е нулева. В случай, че трябва да се решават хиперстатични проблеми, които са тези, при които балансът може да бъде постигнат чрез подхода на различни комбинации от усилия, трябва да се приложат уравненията на съвместимостта, които са най-добрите ресурси на дисциплината.

Свързани Статии