Определение за съседство

Терминът квартал традиционно се използва за обозначаване на повече или по-малко дефинирана част от града, която има някои отличителни характеристики спрямо останалите. Кварталът варира напълно по отношение на големина, количество население, граници или брой значителни пространства и това е причината, докато някои квартали включват само няколко блока, но други достигат почти размера на града малък.

Един от основните конфликти, който възниква при определяне на квартал, е, че границите между едното и другото никога не са формални, а се основават на въпроси на културата, традицията и градския фолклор. Поради тази причина в много случаи разделението между един и друг квартал не е напълно ясно дори за жителите на града.

Сред елементите, които се вземат предвид за разграничаване на един квартал от друг, намираме вида на градското местоположение, историческия период на развитие, културния стил и начина на живот на същото, както и включването на определени значими паметници или пространства. Много квартали също се добавят към сайта на града с течение на времето и те стават все по-важни. Тази ситуация е обичайна за много градове по света, които увеличават размера си и асимилират разширенията на територията, която преди това е била изоставена.

Обикновено кварталът трябва да има отличителни заведения и сгради, които го отличават от останалите квартали. Освен специфични паметници или сгради, всеки квартал има един или няколко предприятия, представителни за всяка категория, със своите училища и болници, със специфични площади, с улици и алеи, различни от останалите и т.н. Освен това един квартал по същество има отношение към живота, което е свързано с традициите на хората, които живеят там и които ясно се различават от тези на населението на друг квартал.

Свързани Статии