Определение за социално движение

Обществото е съставено от индивиди, които формират група. От тази гледна точка обществото постоянно се развива. Един от факторите, които оказват влияние върху социалната трансформация на хората, са социалните течения, движенията, чийто силен възход бележи тенденция, която става модерна или поне оказва голямо влияние върху системата. Социалното движение е това течение, което преследва определена цел и се бори за постигането му чрез определен план за действие.

Подход за промяна и претенции

На първо място, социалното движение се стреми да бъде изслушано, за да предложи някои промени или да защити някои социални права, например. Социалното движение може да се оглави от конкретен лидер или от културна група. Има много различни социални движения. Например, феминисткото движение, ориентирано да защитава ценността на женския талант, екологичното движение, осъзнаващо правата на околната среда и необходимостта да се грижи за планетата за бъдещите поколения, от гледна точка на труда, също подчертава значението на работното движение ...

Бийте се за промяна или защитавайте, за да запазите нещата такива, каквито са

Социалните движения възникват със силата, която търси промяна, но в някои случаи промяната не се случва заради себе си, а трябва да бъде създадена. В специфичен контекст на някакво недоволство възниква социално движение, което търси промяна. Но трябва да се отбележи, че социалните движения не винаги се борят и мобилизират, за да благоприятстват определени промени. Има случаи, в които социалното движение може да преследва именно, че определени промени не се случват в сегашната система.

Социалното движение е мощна сила, а не ефимерна, но има важна продължителност и оставя своя отпечатък на културно ниво. Социалното движение набира сила с разширяването си, тоест, тъй като убеждава повече хора в своята основна идеология.

Израз на реалността, която живее обществото

Социалното движение показва от всеки контекст как в едно общество има различни гледни точки и различни начини за интерпретация на реалността. Социалното движение показва конкретна гледна точка към определена област. Концепцията за социално движение показва също, че тя е динамична, а не статична реалност. С други думи, едно движение не се консолидира за един ден, а се нуждае от собствен процес на еволюция, развитие и социална трансформация.

Извън всеки индивидуализъм, социалното движение показва именно силата на групата, обединена от общи ценности и обща борба.

Свързани Статии