Определение за разговор

Под разговор се разбира този комуникативен акт, който се установява между две или повече страни и включва обмен на идеи по спокоен и уважителен начин; в разговор човек говори доста познато.

Комуникативен акт, при който двама или повече хора обменят идеи, използвайки един и същ език и за предпочитане в рамките на взаимно уважение

Той е един от най-често срещаните синоними за диалог и беседа.

Една от характеристиките на разговора е именно възможността съвместно да разяснят собствените си идеи, за да ги контрастират с тези на останалите участници и това трябва да бъде постигнато в пространство на минимално уважение и спокойствие, така че разбирателството между страните да бъде по-добро.

За да се проведе разговор, е важно хората, участващи в него, да споделят същия език. Този език може да се говори или чрез символи или знаци, като значението на него е едно и също за двете страни е свързано с допускането на комуникация, която в противен случай няма да се осъществи. Понякога езикът може да бъде представен от езика (английски, испански, испански, немски, френски и т.н.), както и от други езици на символи, знаци или жестове, които могат да бъдат познати от хората, които разговарят, но не от всички.

Разговорът може да се върти около конкретна тема, тъй като може да веригира различни теми с течение на времето, тоест различни теми възникват естествено и спонтанно. Обикновено в разговорите на приятелите, които се характеризират със своята неформалност, темите за разговор възникват естествено, без никакво налагане.

По този начин можете да започнете, като говорите за проблем и изхождате от теми, които не са пряко свързани помежду си.

От друга страна, разговорът може да означава споделяне на различни идеи, тъй като тези, които участват в тях, могат или не могат да се съгласят по темата, която ще бъде обсъждана. Обменът на идеи и мнения е точно това, което прави разговор, защото в противен случай, ако един човек говори, това би бил разговор или ако един човек отговори на въпроси, това би бил разпит.

Разговорът може да има няколко етапа, между които се появяват началото, възелът и заключението. Тези етапи обаче могат да настъпят без уведомяване или пояснение, ако и двете страни разберат кога всеки започва и кога всеки завършва.

Условия за провеждане на задоволителен разговор

Извън конкретните въпроси, които обграждат разговорите, трябва да кажем, че има някои основни условия, които винаги трябва да присъстват във всеки разговор, като например: участниците трябва да проявят интерес по време на обмена и да знаят как да слушат; избягвайте прекъсванията; да бъдем толерантни, въпреки че идеите противоречат на нашите, всеки от тях ще има своя ред да изрази своята гледна точка; бъди мил; темата, за която говорите, не трябва да се променя рязко; винаги говорят ясно, за да бъдат разбрани, сред основните.

Основният недостатък, с който хората се сблъскват по време на разговори, са така наречените шумове, които са онези елементи и проблеми, които се намесват негативно в правилното развитие на въпросния разговор.

Шумове: отговаряне на телефони по време на разговор лице в лице

Сред най-често срещаните шумове можем да посочим телефони, мобилни телефони или стационарни телефони, които звучат в средата на разговор и че хората са склонни да отговарят, без да вземат предвид, че са в средата на размяна с друг човек. Вместо да не присъстват, ако не е спешна ситуация, те решават да присъстват и това обикновено поражда дискомфорт в събеседника, който чувства, че е изоставен, като по този начин губи атмосферата на разговора.

В момента мобилният телефон се превърна в големия шум от разговори лице в лице, особено неформални, защото, разбира се, хората не изключват мобилните си телефони, когато се чувстват в неформален климат и тогава, ако звъни, има тенденция да отговаряйте на обаждания, съобщения и всичко, което идва на нашите мобилни телефони днес, със сигурност вредят на обмена на разговора.

Със сигурност в последно време сме претърпели тази ситуация и сме се притеснявали от нея, но вероятно също сме я принуждавали.

Трябва да препоръчаме, за да избегнем дискомфорта и да продължим да предпочитаме разговорите лице в лице, по това време да избягваме злоупотребата с използването на мобилен телефон.

Свързани Статии