Определение за психолог

Психолог е човекът, който е професионално посветен на Психологията като цяло или особено на някои от нейните области. Междувременно психологията е науката, която се занимава с изучаването на психичните процеси в трите им измерения: мисъл, емоции и поведение .

Като последица от това, че е наука толкова сложна, че предлага различни начини за наблюдение и тълкуване на ума и поведението на хората, е, че прогресивно и с годините се наблюдава все по-голяма специализация в него.

По този начин професионалният психолог, след като получи своята степен, е в състояние да се специализира в една или повече области на работа в рамките на Психологията. Сред най-забележителните и повтарящи се специализации откриваме следните ...

Експерименталният психолог е признат за най -старата специализация в дисциплината, приблизително към края на 19 век, когато се ражда психологията. Изключителната работа на това ще бъде научните изследвания и разширяването на знанията за психологическите явления .

От своя страна, психопатологът е онзи професионалист, специализиран в психопатологията, тоест в психологическите нередности, проявени от определени индивиди.

Междувременно клиничният психолог би бил психологът, тъй като най-много мислим за това, този, който вижда пациенти в кабинета или болницата си. Той ще фокусира работата си особено върху диагнозата, ще търси причините и ще използва бъдещото лечение, което пациентът трябва да следва според предходните две.

И психологическият съветник ще се занимава предимно с справянето с онези проблеми, които възникват при адаптацията на всеки човек, например, когато завършването на средното образование е неизбежно и няма ясно призвание, като цяло, тези психолози се консултират, за да ни ръководят. за да го намерите чрез интервюта, тестове, сред други инструменти.

Основните възможности за работа на психолог са: в клиника, в областта на човешките ресурси на организация или компания, в училища, в научни изследвания, предимно в университети, в съдилища, сред най-често срещаните.

От друга страна, в обикновения език терминът често се използва за обозначаване на този човек, който има голям капацитет да знае темперамента и реакциите на останалите . Освен страхотен приятел Карлос, през всичките тези години беше психолог, познаваше ме като никой друг .

Свързани Статии