Определение за предаване

Предаването се разбира като акт на предаване. Предаването е пренос на енергия, вълни или информация от начална точка до различна точка на пристигане и това, което се предава по маршрута, може или не може да бъде променено. Всеки процес на предаване включва движение и това може да се случи доброволно или неволно по много различни начини, с някои механични предавания, други електрически, други свързани с комуникацията и трети със здравето или хигиената.

Понятието предаване винаги предполага преминаването или разпространението на съобщение в определен тип код, свързано с дейността, върху която то действа. Следователно предаването не се ограничава до изключителен вид трансфер, но може да се случи по много начини. Обикновено, когато говорим за предаване, обикновено мислим за предаване, което се осъществява чрез медиите. Такъв е примерът с предаването на радио или телевизионни програми, както и изказвания, доклади и четения (в този случай не е необходимо дадено устройство да посредничи, а по-скоро предаването може да се извърши лично). В този последен пример предаването на съобщението става елементарно, от човек на човек.

Предаването може също да бъде свързано с химични, физични или биологични проблеми. По принцип свързваме понятието предаване с температура, топлина или студ, както и с предаването на определени вълни, като магнитни вълни. Когато настъпи процесът на предаване на някакъв вид енергия, той може да бъде даден чрез вълни.

И накрая, когато говорим за предаване, се говори и за преминаването на болести или вируси, които са агресивни за индивида и които се развиват към различни усложнения. Предаването в този смисъл придобива отрицателно значение и трябва да бъде правилно контролирано не само от индивидите, но и от отговорните организми.

Свързани Статии