Определение на Artistic

Собствена или свързана с изкуството

Художественият термин се използва за обозначаване на всичко правилно или свързано с изкуството, особено изобразителното изкуство. "Хуан е назначен за художествен ръководител на института."

Какво е изкуство?

Междувременно изкуството включва всички онези творения, създадени от хората, които изразяват чувствителен поглед към света; те могат да бъдат както реални, така и въображаеми. Чрез различни пластични, звукови или езикови ресурси, с изкуството, можете да изразите чувства, възприятия, емоции, идеи, наред с други алтернативи.

Изящните изкуства

От своя страна изобразителното изкуство са онези изкуства, чиято основна мисия е да изразяват красотата. Архитектура, живопис, скулптура, музика, танц, живопис и литература се считат за първи и най-класически; Известно време след тази класификация и с появата на киното, това започна да се включва и в основния списък и затова се счита и нарича седмото изкуство.

По същия начин фотографията се счита от мнозина за осмото изкуство, докато въпросът остава в дискусия, защото от другата страна има други, които поддържат, че тя е продължение на живописта. Също така карикатурата породи полемика, защото тези, които не я популяризират като изкуство, казват, че тя е един вид мост между живописта и киното. Въпреки че в момента не се обсъжда включването на мода, телевизия и реклама в списъка на изобразителните изкуства, те се разглеждат по някакъв начин като художествени дисциплини, тъй като е факт, че могат да бъдат намерени в тях образци на изкуство и добро.

Художникът, специална чувствителност да твори

Индивидът, който прави или произвежда произведения на изкуството, е определен за художник . Така един художник ще произвежда творения, картини, скулптури, музика, танци, филми, фотографии, конструкции, между другото.

Това са хора, които имат особена чувствителност, когато създават произведение или развиват дейност. Обикновено това е вроден и естествен талант, който се развива спонтанно в тях, въпреки че, разбира се, може да се проведе и специално обучение в това отношение.

По същия начин, художниците, независимо от техните области на действие, трябва да овладеят специфична техника, присъща на изобразителното изкуство. И ние също трябва да подчертаем, че те могат да осъществяват художествената си дейност по професионален начин, тоест те я практикуват и това е поминъкът им, печелете пари за реализацията си или ако не успеете, това може да бъде любителска практика, като хоби, т.е. и го прави в онези свободни моменти от живота си.

Независимо от полето, художникът винаги ще се стреми да създаде красота при създаването на обект или в развитието на съответната дейност. Красотата по принцип, както и оригиналността са аспекти, които художниците никога не оставят настрана, напротив, те тръгват в това търсене. И друг аспект, който идва от ръката на споменатото нещо, е комуникацията на чувства, идеи, концепции, чрез изкуството, което те осъществяват.

Комуникационният канал, който един художник отваря с работата си, е от съществено значение, защото именно чрез него той общува директно със своята публика.

Нито може да се пренебрегне, че художникът е резултат от времето и контекста, в който е вмъкнат. Художниците развиват изкуството си в исторически, политически и социален контекст, което по определен начин рамкира действието им. Те не могат по никакъв начин да се абстрахират от тях. И тогава, по случай, работата също ще бъде импрегнирана при всички тези обстоятелства.

Това направено с изкуството

А от друга страна, думата артистична се използва и за отчитане на това, което се прави с изкуството . "Това е изложба на художествена фотография."

Художествено движение

Художественото движение е тенденция или стил, свързани с изкуството, които имат специфична философия или цел и които са последвани от група художници през определен период от време (експресионизъм, дадаизъм, сюрреализъм, кубизъм и др.).

Всяко от тези движения има определени специфични характеристики, които ги отличават от своите предшественици или наследници и много от тях също са склонни да възникнат като реакция срещу предишно движение.

Свързани Статии