Определение за обратна връзка

От семантична гледна точка обратната връзка е сложен термин. Ретро префиксът показва назад във времето и храната се използва в смисъл на доставка или информиране, а не във връзка с храненето.

Тенденция в общуването

Обратната връзка е феномен на общуването. Тя може да бъде определена като тази информация в ефективна комуникация. Във всеки комуникационен процес има два основни елемента: подател и получател. Обратната връзка се получава между двете, когато получателят отговори на подателя.

Концепцията, която анализираме тук, се използва в много разнообразни контексти: в света на бизнеса, социалните науки, самата комуникация или психологията. Ангилизмът за обратна връзка се използва синоним в ежедневния език.

Вътрешни и външни сценарии за обратна връзка

Човек може да говори за обратна връзка или вътрешна обратна връзка, която е тази, която се проявява в самите нас чрез усещанията, които имаме, когато сме изправени пред нещо. Да предположим, че се изнервяме в един тип ситуация (в този случай сме имали емоция, която ни засяга и от която можем да правим изводи). Съществува и външна обратна връзка, която идва от нас от контекста около нас. По същия начин е възможно да се направи разлика между отрицателна и положителна обратна връзка.

Първият не ни предоставя никаква подходяща информация (например, ако някой ни каже, че нещо, което сме направили, е грешно, но не казва нищо друго за това). В положително отношение получателят предоставя ценна информация на подателя (например, за да може да се подобри по някакъв начин). Очевидно положителната обратна връзка е по-ценна, тъй като е възможно да се правят изводи и да се променя стратегия или навик.

Обратната връзка е полезна за обогатяване на комуникацията, независимо дали от човек, образувание или система, където има взаимодействие. В същото време той служи като подсилване, когато е представен конструктивно.

Отзиви за динамиката на бизнеса

Идеята за обратна връзка в контекста на една компания предполага копнеж за промяна, тоест има цел да се подобри поведението, услугата или организационните насоки. Обратната връзка не трябва да се бърка с критиката, тъй като критиката (особено ако е разрушителна) по принцип няма стратегическа функция

Обратната връзка е предназначена да бъде полезен инструмент в работата на една компания. За това е важно той да е постоянен процес, а не нещо спорадично (провеждането на две срещи годишно за анализ на резултатите е недостатъчно и не е много оперативно). Трябва да се въведе система за обратна връзка, тоест строга методология, която позволява да се анализира информацията (познаването на мнението на клиента е от съществено значение за поддържане на качеството и бързо вземане на решения). Обратната връзка не трябва да се бърка с постоянен дебат, тъй като става въпрос за оценка на обективни процеси и мненията имат емпирична основа.

Свързани Статии