Определение за надеждно

Думата надежден е терминът, който ние широко използваме на нашия език, за да отчитаме този човек или нещо, в което е възможно да се доверим и да положим доверие, по принцип, защото има забележителен опит, който казва истината и не се заблуждава . Очевидно надеждното качество, което някой ще бъде изграден през годините и с конкретни демонстрации да казва истината и да не изневерява.

Въпреки че току-що посочихме някого или нещо, което те стават надеждни, когато представят твърда и неразрушима траектория, изразяваща истината или просто не разочароваща, трябва да се отбележи, че и в някои случаи, въпреки че такива доказателства не са налични, във всеки случай някой се ръководи за доверието, което другият предизвиква у него и след това в крайна сметка го приема като достоверно, въпреки че не отговаря на надеждни условия, които го демонстрират.

Междувременно думата доверие е тясно свързана с концепцията за доверие, тъй като именно тази осигуреност на сигурността, която човек има над друг индивид или по отношение на нещо, ще направи това лице или нещо достоверно.

Сигурността, която някой има в себе си по време на задоволителното изпълнение на някаква дейност или задача, предполага да или да присъствието на увереност в този индивид, факт, който също така ще го установи в човек, който има доверие, кога да изпълни тази задача или работа се отнася до нея.

В много от дейностите и професиите, които хората развиват в живота, е важно да имаме тази квота за сигурност, за да постигнем предложената цел, както и да събудим доверие в другите.

Точно както има хора, които са по-склонни да вярват и да се доверяват на другия, има и такива, които са по-сдържани и които трябва да проверят надеждността на някого, преди да му дадат пълно доверие.

Важно е да се спомене в този смисъл, че самочувствието, което някой представя, ще бъде решаващо за превръщането му в доверие за други хора.

Един от термините, които обикновено използваме като синоним на тази дума, е надежден, защото той или тя, който е надежден да или да, ще събуди доверие у нас. Обратното на доверието е съмнително .

Свързани Статии