Определение за конформизъм

Терминът конформизъм е абстрактно понятие, което се използва за обозначаване на отношението, което човек може да има към живота и различните ситуации, които трябва да живеят от ден на ден. Идеята за съответствие идва от прилагателното „съгласен“.

Да бъдеш удовлетворен от нещо означава да го приемеш и въпреки че когато се използва това прилагателно, той обикновено дава положително значение на човека, в случай на съответствие приемането става отрицателно, стига човекът да се характеризира с приемането на всичко, което му се случва. независимо дали това е отрицателно или положително и не правите нищо, за да се борите срещу това, което не харесвате или удовлетворявате.

Конформизмът е в много отношения едно от най-разпространените нагласи на нашето време и това е свързано с типа общество, в което живеем. Днешното общество означава, че членовете му са потопени в сложна система от процедури, искания, задължения и професии, от които е много трудно да се отървем, ако човек иска да може да издържи по най-добрия начин.

Като се има предвид постоянната нужда да се следват рутинни и социални мандати, хората са склонни да проявяват по-скоро конформистки нагласи към своето настояще и съдба, защото просто нямат достатъчно време или сила, за да се борят срещу онова, което не ги удовлетворява.

Много пъти конформизмът има общо със страха или несигурността от загубата на социалното място, което човек заема, не иска да се променя поради това, че е на сигурно място, не търси повече триумфи или постижения, защото тези, които човек притежава, са достатъчни, за да водят повече или по-малко нормален живот.

В различни периоди човешките същества са знаели как да се бунтуват не само във всекидневните ситуации, но и в социални, политически и културни структури, генерирайки промени толкова дълбоки, че обществото никога повече не е било същото.

Ясен пример за това може да бъде Френската революция, един от най-важните исторически моменти за Запада, тъй като тя означава промяна на парадигмата не само политическа, но и социална и културна. Във време като това, съответствието играе много малко или почти нулево място, тъй като хората не са съгласни да приемат тази реалност и са недоволни по различни начини.

Свързани Статии