Определение за измама

Действието, известно като измама, е това, при което дадено лице, институция или образувание извършва незаконно или неправилно според установените параметри с цел получаване на някаква икономическа или политическа изгода. Съществуват различни видове измами, които се класифицират според обхвата или процедурата, която предприемат, но като цяло всички измами се характеризират с нанасяне на лъжи, неправилно използване на средствата, промяна на данните, измяна, корупция и др. Измамата може да бъде извършена както от физически лица, така и от групи или образувания.

Измамата е една от най-известните форми на корупция, която съществува в съвременните общества. Един от основните му или характерни елементи е използването на лъжи и измама за получаване на някакъв вид полза. Този, който извършва измамата, оперира чрез промяна на резултати или данни в своя полза, така че реалността изглежда да е успешна за него. В много случаи измамите се случват по скрит начин и никой не знае какво се е случило, защото е трудно да се намерят доказателства. В други случаи безнаказаността на онези, които оперират с измама, им позволява да действат без препятствия, защото знаят, че няма да бъдат наказани поради договорености с различни сфери на контрол и власт.

Измамата е важен проблем, тъй като за нейното реализиране не само че протича незаконно, но и ползата на този, който я извършва, е вредата на трета страна. По този начин, много ясни и сравнително ежедневни случаи на измами са например банкови измами, които могат да доведат до загуба на пари на трети страни, бизнес измами, които могат да накарат институциите да загубят власт или контрол върху определени дейности в сравнение с други облагодетелствани компании, или измами. изборна, тази, която се случва, когато данните за политически избори се променят, за да се спечели кандидат и да навреди на реалния победител.

Както беше посочено, в много случаи е трудно и отнема много време да се открие измама, защото има няколко елемента, които трябва да бъдат разгледани. Въпреки това, докато разследвате, можете да намерите отговорността на значителен брой хора или образувания, тъй като измамните действия често са много сложни и задълбочени.

Свързани Статии