Определение за интеграция

Интеграцията е явление, което се случва, когато група хора се присъединят към някого отвън, независимо от техните характеристики и без да забелязват различията. Актът на интеграция е много важен за всички общества, защото сближава членовете му до съвместното съществуване, мира и живота в хармония. Въпреки това, различията и предразсъдъците, които те пораждат, карат много членове понякога да отказват да интегрират тези, които са извън групата. Тази ситуация се среща не само при човешки групи, но и сред животинските общества.

Интеграцията е противоположна на дискриминацията и действията, чрез които някои хора изпитват презрение или социална изолация. За да се осъществи разумна и трайна интеграция, хората трябва да оставят настрана предразсъдъци, страхове, страхове или съмнения за другия, което не винаги е лесно, но е възможно. Предразсъдъците винаги са неоснователни и обобщения, които се отнасят за определена социална или етническа група и водят до сериозни вреди.

Ето защо интеграцията е съществена част от живота в хармония, защото предполага, че човек вече не е нахлуван от тези страхове или притеснения, а че се освобождава от тях и се отваря към онези хора или реалности, които може да са различни. да притежавам. За много специалисти интеграцията трябва да се генерира или стимулира, тъй като човекът е много млад, така че навикът им да споделят ежедневието си с няколко души от различен тип не е проблем по-късно. Децата са склонни да се интегрират много по-лесно от възрастните, защото не са толкова заети с предразсъдъци и дори могат да се радват на живота много повече от възрастните, които трябва да прилагат характеристики на логиката и разсъжденията.

В историята интеграционните процеси между общности, народи и нации са допринесли за времена на мир и социално благополучие, за разлика от времената, когато войните и социалните конфликти са причинили безброй щети и смърт.

Свързани Статии