Определение за география

География означава, че науката, която се интересува от анализа на явления, свързани със Земята, както от естествена, така и от човешка гледна точка. Ето защо за Географията е важно не само всичко, свързано с повърхностните, природни и териториални елементи, но и с населението, което обитава тези територии и адаптирането към различни видове пространства.

Идва от гръцки, думата География означава „описание на Земята“ и затова тази наука ще се занимава с описание и анализ на различни аспекти, свързани с нашата планета. За извършване на такъв анализ могат да се използват различни подходи, които ще варират обекта на изследване или интерес.

Сред тези подходи можем да споменем физическата география (тази, която е пряко свързана с природни явления като климат, терен, повърхност, атмосфера или релеф, между другото), човешката или социалната география (тази, която изучава човека вмъкнат в естествения свят, както и неговото приспособяване и изменение в него), екологична география (отговорна за анализа на това как природните пространства са свързани с човека). Има и ландшафтна география (която се стреми да разбере различните пейзажи), в допълнение към регионалната география, която се интересува от синтетично и специфично проучване на географските реалности на конкретни места.

Географията е изучаване на Земята, нейните форми на земята, характеристики и обитатели

С напредването на технологиите и геолокаторите, достъпни за всички, все по-малко и по-малко хора се интересуват от изследването му, истината е, че тази наука изучава подробно какво се случва на планетата по отношение на нейните климатични, орографски и различни условия. природни явления. Тя включва пространствен анализ на човешките и природните явления, изследване на науките за земята и проучване на връзката между природата и човешкия живот. Той също така анализира социалните, икономическите и екологичните процеси, които влияят на околната среда. Не смятате ли, че е важно да знаете за това в дълбочина?

Той има широка връзка с начина на живот на хората

Географските условия на даден регион влияят на начина на живот на неговите жители и влияят на ежедневието им. Те оказват дълбоко влияние върху социалните норми, културата, формите на изкуството, литературата, хранителните навици и празненствата и традициите на хората, които живеят на определено място. Проучването на географията ни позволява да разберем разпределението на населението по света и разликите в начина им на живот.

Улеснява навигацията

Тази област на изследване обхваща разбирането и разположението на различните територии и страни, както и организацията на сухопътната маса и водната маса на цялата планета. Картите, важна част от изучаването на този клон на знанието, ни помагат да намираме места в света, като ни позволяват да формираме мисловен образ на разстояния или да разберем степента на територията, независимо от размера, височината или дълбочината. Всичко изброено по-горе допринася за подобряване на навиците ни за навигация, като ни е от полза по отношение на мобилността и търговията между нациите в допълнение към много други неща.

Изучавайте природните ресурси

Климатичните условия влияят върху живота на хора, животни и растения, които растат в даден регион. Наличните ресурси на всяко място са силно повлияни от неговото местоположение и географските условия, които преобладават там. Защо има петрол от Саудитска Арабия? Защо Китай и Индия са най-големите производители на ориз? Защо камилите живеят на африкански терен и полярни мечки в Арктика? Отговорът е в географските условия на всяко конкретно място.

Той е широко свързан с геологията

Геоложките характеристики като форми на земята и надморска височина, наред с други неща, варират в различни точки на земното кълбо. Това поле е тясно свързано с географията и ни учи към какви природни бедствия е предразположен даден регион, което ни позволява да предприемем необходимите превантивни мерки. Той е от голяма полза за човека при планирането на изграждането на язовири и проекти за електричество, както и за планирането на развитието на бизнеса и търговията.

Помага ни да оценим живота

Проучването на географията ни кани да оценим многообразието на всички форми на живот. Благодарение на него можем да разберем как природата влияе на хората и как влияем на природата. Тя ни дава по-добро разбиране за това как културите се оформят с течение на времето и как се раждат цивилизациите. В допълнение, той е много полезен инструмент за оценяване на Земята като дом на човечеството и ни подкрепя при вземането на стабилни решения относно това как ресурсите на планетата трябва да се използват по устойчив начин.

За да извърши своята работа, географията трябва да има различни ресурси, които й позволяват да получава резултати, без непременно да е на място. В този смисъл картографията и картите винаги са били един от основните елементи на географската работа. В същото време и от последните десетилетия географията е в състояние да разчита на помощта на сателитни устройства, които дават много пълно изображение на Земята от разстояние. В допълнение, той също завършва анализа си чрез изучаване на хидрология, геология, антропология, социология и други науки, които са от съществено значение за разбирането на явленията, които се случват на планетата.

Свързани Статии