Определение за Exchange

Най-общо казано, терминът "обмен" се отнася до акта за промяна на нещо взаимно и което може да възникне между различни хора, организации или нации, но думата има други конотации в зависимост от контекста, в който се използва.

В областта на маркетинга тази комуникация се установява между две или повече страни, за да се постигне нещо, което се оценява безкрайно от другата . Някои условия, които маркетинговият знак за нас е този обмен, са: страните да съществуват, че всяка от страните има нещо ценно и необходимо за другата, тоест, че другата иска нещо от мен, всяка част те трябва да могат да общуват и да дават това, което имат, всяка страна трябва да бъде свободна да приеме или отхвърли предложението на другата страна за това, което имат и че всяка страна трябва да бъде убедена да се справи с другата страна, която има това, което искат за да стигнем до размяната успешно.

От друга страна, по силата на икономиката, борсата може да възприеме два вида модалности .

От една страна бартер, който ще бъде борсата, при която парите не влизат в игра или се намесват, а от друга страна пазарът, който със сигурност е противоположен на първия в основното си състояние, тъй като в този случай икономическият обмен е тя дава с посредничество на пари и звук .

Свързани Статии