Определение за арогантност

Арогантността е характеристика, която някои хора присъстват и която се проявява чрез представянето на характеристики като надменност, арогантност и усещане за превъзходство, което кара индивида, който го притежава, да се чувства много по-превъзхождащ другите.

Междувременно човекът, който го държи, популярно се нарича арогантен.

Арогантният, подобно на личната му марка, винаги е склонен да преувеличава собствената си значимост по отношение на света около него .

Чувство за превъзходство спрямо другите

Макар че човек обикновено може да идентифицира арогантния чрез думите си, също така е възможно арогантният да не се проявява предимно чрез казаното, а по-скоро чрез своите действия.

Например, при среща или в която и да е друга област, арогантният ще бъде лесно разпознаваем, защото той ще бъде този, който непрекъснато ще хвърля зад борда мненията и коментарите на останалите хора, разбира се, поставяйки се над тях със свои мнения и коментари. Освен това ще сте склонни да подценявате и омаловажавате другите.

Друг много често срещан и характерен проблем с арогантността е, че човекът, който страда от него, не разпознава грешки, въпреки че те са много очевидни. Такова е преодоляването, в което се смята, че той е позициониран, че арогантният е неспособен да каже на друг: „да, сгреших“. В резултат на това грешката никога няма да бъде негова, а на другите.

Ето защо споменахме, че арогантният почти винаги се оказва доста непопулярен и неприятен индивид, с който е за предпочитане да има възможно най-малък контакт.

Според специалисти по човешката психика арогантността е сериозен дефект в личността и както видяхме, като характеристика, която обикновените хора отхвърлят, човекът ще бъде засегнат от социално отхвърляне и неодобрение.

Обичайното е, че в името на това превъзходство, което той чувства като следствие от прекомерно схващане за себе си, той е склонен да наранява хората около себе си с различни прояви, омаловажавайки своите думи, убеждения.

Афективните недостатъци бележат развитието им

По отношение на факторите, които определят арогантността, специалистите съвпадат, като посочват афективните недостатъци, които биха претърпели в живота като най-определящата причина в това отношение. Липсата на сдържаност, обич, обич и защита на родителите в етапа на развитие човекът може да му противодейства с абсолютно противоположна позиция, тази на демонстриране на прекомерна любов към себе си, способност за власт с всичко. Такава е мъката, която човек изпитва, когато се сблъска с възможността да се провали, да не бъде приет, че след това решава да скрие недостатъците си, като демонстрира огромна сила и авторитет. Но разбира се, в дъното на това същество има само чувство на отвращение и несъгласие със себе си, което се ражда именно от онази липса на любов, която старейшините не знаеха как да му дадат своевременно.

Стереотип присъства в литературата и други измислени формати

От друга страна, стереотипът, който съставлява арогантния, е много обичайно да се намери в повествователната традиция; Филмите, разказите, романите и пиесите винаги присъстват в аргументите си някой арогантен човек, който върши своето нещо, защото те, поради характеристиките, които проявяват, са много богати, когато става въпрос за необходимостта от разработване на всякакъв тип сюжетни сюжети. Очевидно не са добрите момчета, героите, а антагонистите, злите в историята, които представят тази много обща характеристика на арогантността.

Въпреки че те са най-малкото, също така се повтаря, че тези хумористични и любезни герои представят известна доза арогантност в фантастичните истории.

Синоним на храброст

И друго от употребите, които терминът има, не в отрицателен смисъл като споменатия, е да се отнася до смелостта или решението, което човек представя при дадено обстоятелство . Арогантността, която той проявяваше, дори пред опасността, беше наистина възхитителна.

Свързани Статии