Определение на знака

Символите са символите или графиките, които се използват за съставяне на различните азбуки и които са необходими за разработване на писмени езици. Тези знаци могат да варират значително между език и език, като се прости от прости и примитивни до много сложни и трудни за тълкуване. Героите могат да представляват понятие (в този случай те стават по-сложни) или звук (като тук са по-прости). Разбира се, изучаването на героите, които са част от нечий език, е нещо, което трябва да се направи в най-ранна възраст, за да се установи в лицето знанията, необходими за писмено изразяване.

През цялата история героите са се развили от по-прости форми до по-сложни форми. Първите знаци, които човешкото същество е развило, са били известни като клинописи (създадени от древните шумери около 3000 г. пр. Н. Е.). Тези герои бяха съставени от клиновидни варианти, които, комбинирани по определен начин, придобиха различни значения. Впоследствие човешкото същество установи други типове герои, които станаха специфични за всяка култура, много от които достигат и до днес.

Днес различни видове знаци съществуват според езика. Въпреки че по-голямата част от планетата комуникира от азбуката и западните знаци, те се различават от гръцки, китайски, японски, руски, хиндуистки и славянски знаци, за да назовем само няколко.

От друга страна, това, което е известно като компютърен език през последните десетилетия, е от голямо значение, което се прилага в компютърните машини и е разработило свои собствени знаци. Компютърните знаци са силно сложни и очевидно следват определена структура, която се стреми да установи графично работата на различните секции на такива машини и тяхното възможно разбиране.

Свързани Статии