Определение на заключението

Със срока на заключение е известна всяка формула или предложение, което е резултатът, получен след експериментален или разработен процес и който определя крайни параметри за това, което се наблюдава. Думата заключение може да се използва както в научната област, така и в литературната област, както и в много други области, в които тя дава идеята за края или затварянето на поредица от събития или обстоятелства, повече или по-малко свързани помежду си.

Целта на термина заключение е да се обозначи всяка ситуация, която означава края на един процес, било то процес на разследване, анализ, поредица от събития или всеки друг елемент, който предполага придвижване към края. Изводът е заключителната част от верига от събития или обстоятелства, които са свързани помежду си и които се случват по повече или по-малко подреден начин според различни елементи.

Въпреки че в повечето случаи заключението може да е резултат от поредица от спонтанни събития или събития, когато изводът е посочен в научната област, той има общо с резултатите от анализа и наблюденията, които ни позволяват да стигнем до на такова предложение. Следователно научното заключение може да бъде изготвено от лицето, което провежда изследването, за да изрази нови данни или информационни системи, които ще служат в научната област за получаване на бъдещи знания.

В литературен аспект заключението се счита за една от трите централни части на всяко произведение: начало, развитие и заключение. По същия начин в този случай заключението е заключителната част, в която всички истории са затворени и се достига до последна инстанция на историята, инстанция, при която се наблюдава резултатът от описаните и докладвани събития преди наблюдаваното. през цялата история.

Свързани Статии