Определение на влиянието

Влияние е способността, която конкретен човек, група или ситуация може да има, в случай че последствията му засегнат голяма част от хората, да упражняват конкретна власт над някого или над останалите хора .

Тъй като винаги и както обичам да ми казва, защото смятам, че е много графичен, тъй като светът е свят, а човекът е човек, в обществото, независимо дали е абсолютно развит и организиран при строги предписания на социалното съвместно съществуване, какъвто може да бъде случаят от днес, или в онези от миналите години, където властта е била това, което е изпратил копието, а не разговорът с гащите, той е там, където той произхожда, по-добре е да наблюдавате и обяснявате влиянието, защото то е в това, във взаимовръзките на хората, където се случва.

Но влиянието не може да бъде упражнено от нито един пеландрун, както той казва, и да бъде много буквално, но ще зависи от ключови въпроси като наличните политически и икономически ресурси, както и от доброто развитие на способността на възпиране и убеждаване да има. Собственикът на фирмата, в която работим, или някой, например, би бил добър пример за този, който, имайки икономическите ресурси на своя страна, може да огъне или покори волята на своите служители, тоест заплахата от уволнение, която винаги може да бъде под ръкава на шефа, е решаващо да се завърти волята на служител, който твърди, че зарази останалите бунтовници с бунт и за когото, разбира се, работата е въпрос на първа необходимост.

Политиците също обикновено са едни от най-добрите представители на влиянието, тъй като е много често повечето от тях да имат смазана ораторска сила и друга квота на зрялост и най-често да упражняват ефективна власт над определен електорат. за да промените гласа си например.

И от друга страна, има неформални лидери, като тези, които възникват естествено и спонтанно от групи приятели, които в случай на вземане на решение, присъщо на групата, например, присъстват или не на страна, на която Цялата група е поканена, тя ще бъде тази, която има най-голям шанс да вземе решението си да надделее над това на останалите, тъй като не е напразно да се радва на доверието на цялата група, което ще попречи да направи лоша решителност за групата.

Свързани Статии