Определение на работилницата

Терминът Workshop се използва за обозначаване на онова пространство, в което се извършват ръчни или занаятчийски работи, като работилницата на художник, шивачка, производството на alfajores или грънчар, сред другите възможности, въпреки че със сигурност терминът може да обозначава други въпроси, произтичащи от него .

Тъй като Workshop е това място във фабрика, в която се извършват определени работни места или операции, като заваръчна работилница на фабрика или ремонт на персонални компютри във фирма.

Тогава имаме механичния цех, който е мястото, в което се ремонтират повредените машини, въпреки че името е повече от всичко, свързано с авторемонт, механичен цех може да се специализира и в ремонт на домакински уреди.

В конкретния случай на автосервиз, той може да бъде служител на марка, например, на Mercedes Benz или безплатен сервиз, освободен от всяка връзка към марка.

В сферата на образованието също е обичайно да откриваме работилници. В този смисъл работилницата е методология на работа, в която са интегрирани теорията и практиката. Тя се откроява с превъзходство на изследванията, работата в екип и научните открития. Въпреки че в същия този контекст, уъркшопът може да бъде сесия за обучение или ръководство с продължителност няколко дни, която се фокусира върху решаването на проблеми или обучение за определена дейност, изискващо активното участие на нейните участници.

От друга страна, в графичните изкуства работилница е мястото, където се извършват задачи за предпечат и довършителни работи.

И накрая, по искане на изобразителното изкуство, архитектура, живопис и скулптура, художествената школа, основана от учител по въпросната специалност, например Рубенс, по живопис и който е формиран от неговите ученици, ще бъде наречена работилница.

Свързани Статии