Определение на предупреждение

Предупреждението е предупреждението или информацията, която искате да предадете, докладвате, за нещо или някого и чиято мисия е след това да ви предупреди за конкретен проблем или действие на човек .

Сега това предупреждение може да бъде предадено устно, в разговор с някого или ако това не се случи, също така периодично се намират писмени предупреждения, в които обществеността се предупреждава или предупреждава за дадена ситуация.

Те обикновено се появяват на обществени места или в постоянен трафик, висят на видимо място, а думата предупреждение обикновено се появява в червено, подчертано, за да привлече вниманието на хората и да не остане незабелязано.

Тези плакати са предназначени да предупреждават за заплаха, опасност, непосредствена или реална или при липса на това, предупреждават, че извършването на това или онова действие може да бъде опасно във въпросния контекст или да бъдат наказани.

Например в зоопарк, където живеят животни от различни видове и с различна степен на опасност, е нормално да се намерят предупреждения в стъпките на клетките, които предупреждават посетителите, че не могат да влязат или да ги предупреждават как поведение в близост до някои животни.

Също така, на местата, където се произвеждат или боравят с токсични вещества, обикновено се осигуряват предупредителни знаци, така че обществеността, която може да циркулира там и да не знае за риска, да бъде алармирана и да знае как да се държи.

По отношение на движението, неговото подреждане, различните пътни знаци като: максимални, минимални скорости, предупреждения за специални кръстовища, завои, забранено паркиране, наред с други, представляват предупреждения, че както пешеходците, така и автомобилистите трябва да присъстват и за да осигурите правилната циркулация по улиците и вашата безопасност.

От друга страна, аудиовизуалното или уеб съдържанието също обикновено има предупреждения за обществото, особено когато се препоръчва те да не бъдат оценявани от непълнолетни лица или от впечатляващи хора, защото представят сцени на голота, насилие, наред с други. Филмите да или да трябва да указват в началото кои възрасти са подходящи или ако няма ограничения, също така показват, че са подходящи за всички зрители.

Свързани Статии