Определение на показалеца

Терминът показалец е безспорно един от най-лесно разбираемите и разпознаваеми в технологиите. Въпреки че показалецът, който винаги е свързан с мишката, е производно на термина на курсора, който може да се отнася както за мишката, така и за клавиатурата, днес тя има свое цяло. Това е електронният символ, чрез който потребителят може лесно да намира движенията на мишката и да прилага функциите, които предлага. В повечето случаи думата показалец веднага се свързва с бялата стрелка на мишката, въпреки че мишката може да приема безброй форми.

Когато говорим за указател, ние имаме предвид мобилния символ, който представлява движенията на мишката и който се използва в графични интерфейси, в които потребителят има възможност за достъп до икони, преместване и преместване, преместване и изтриване. Съществуването на показалеца е ясно свързано с идеята да има елемент, който позволява лесно маркиране и насочване, точно както е в реалния живот да се използва конкретна пръчка или показалец.

Показалецът на мишката е диаграмиран по такъв начин, че не само позволява на потребителя достъп до различни функции, но и варира в зависимост от различни специфични ситуации, като по този начин дава още повече възможности. Докато в текстовите процесори той може да бъде под формата на вертикална лента, във връзки, свързани с интернет, той обикновено се трансформира в ръка, като по този начин сигнализира за съществуването на врата към интернет връзката. Ако човек потърси помощ по отношение на определени елементи или функции, показалеца на мишката ще бъде под формата на въпросителен знак.

В интернет има много страници, които предлагат един или няколко различни вида указатели. Повече или по-малко сложни рисунки, тези модели на показалеца служат за придаване на цвят и индивидуалност на всеки компютър. Простата бяла стрелка обаче никога не губи своето място и е най-важният показалец на мишката.

Свързани Статии