Определение на паралелни линии

Линията е безкрайна последователност от точки, всички разположени в една и съща посока, докато тази последователност се характеризира с непрекъсната и неопределена продължителност, следователно една линия няма нито начало, нито край; Наред с равнината и точката, линията е едно от основните геометрични образувания. И успоредно е прилагателно, което се използва за обозначаване на онова, подобно, съответстващо или което е разработено едновременно.

Между другото трябва да се отбележи, че линиите ще се различават толкова много от полуправите линии, че ако имат начало, но не и край, и от сегментите, които започват и завършват в определени точки.

И така, успоредните линии са онези линии, които са в една и съща равнина, имат същия наклон и нямат обща точка, това означава, че те не се пресичат, не се докосват и дори не отиват да пресичат удълженията си . Един от най-популярните примери е този на влак.

Свойствата му са: отразяващи (всеки ред е успореден на себе си), симетрични (ако една линия е успоредна на друга, тя ще бъде успоредна на първата), преходна (ако една линия е успоредна на друга и е успоредна на нейната времето е успоредно на трета, първата ще бъде успоредна на третата линия), следствие на преходния р (две линии, успоредни на една трета, ще бъдат успоредни една на друга) и следствие (всички успоредни линии имат една и съща посока).

Междувременно теоремите, свързани с успоредните линии, ни казват: че в една равнина две линии, перпендикулярни на една трета, ще бъдат успоредни една на друга; през точка извън линия винаги ще преминава успоредка на тази линия; и ако една линия прекъсне един от два паралела, той също ще прекъсне другия, като винаги говори в една равнина.

Паралелните линии могат да бъдат начертани с владетел и квадрат или с владетел и компас.

Изучаването на линиите през историята

Евклид е бил добре известен математик през класическото време на Гърция и за всичките си приноси се счита за баща на геометрията . Живял между 325 и 265 г. пр. Н. Е. В Александрия и заедно с екип от колеги, които знаели как да ръководят, написал работата на „Елементите“, която се смята за едно от най-популярните научни трудове в света и събира голяма част от основни познания по геометрия, които се преподават от онези времена до днес

Междувременно, как би могло да е друго, Евклид се занимава с въпроса за редовете и в постулат номер пет от споменатата книга на Елементите създава Постулата на Паралелите или наричан още като Пети постулат на Евклид . В него е посочено, че ако линия, пресичаща две други линии, прави вътрешните ъгли, съответстващи на страната по-малко от две линии, двете линии с неограничено удължено време ще се срещнат от тази страна, където са открити ъглите, по-малки от две линии.

Свързани Статии