Определение на колежа

Концепцията, която ни засяга в този преглед, има няколко приложения на нашия език и ще ги прегледаме по-долу.

Заведение или институция, в която се получава някакъв вид образование

Например в образователната област думата има значение и широкото използване вече се използва за означаване на всяко учреждение или институция, в която се дава някакъв вид образование, особено основно и задължително образование, като начално, начално и второстепенно, като може да ги предложи по публичен или частен начин.

Училището е физическото място, където учениците, децата и юношите получават от учителите основните знания по различни предмети като математика, социални науки, биология, езици и др. От друга страна, трябва да подчертаем, че има специализирани училища по различни предмети и в които могат да посещават лица от всяка възраст.

Училището организира своята дейност основно около система: тази, която предполага, че има част, която трябва да усвои определени знания, и друга част, която е отговорна за преподаването му. Обикновено училището за деца или юноши се фокусира върху идеята, че учителят или учителят е отговорен за целия учебен процес, поставяйки учениците в много по-пасивна роля. Това може да варира при други нива на образование, особено ако говорим за възрастни студенти, които могат да станат по-активни в този процес. В допълнение към тези споменати части намираме и други участници като органите, отговорни за провеждането и ръководството на образователния процес в общи линии.

Много важна социална институция в процесите на социализация и преподаване на знания

Не можем да избегнем разглеждането на тази концепция, че училището е много важна социална институция в процесите на социализация и преподаване на знания. Чрез тях хората се учат на география, математика и история, как да четат и пишат, но ние също се научаваме да живеем с връстниците си.

Състав на училището: класни стаи, черни дъски и други

Училищното пространство се състои главно от области, известни като класни стаи. Класните стаи са стаи с различни размери, които имат подходящ брой бюра и места за всички присъстващи, и черна дъска, която е мястото, където учителите обясняват съдържанието на своите ученици. Те имат и учебни материали и ресурси, които се стремят да насърчават и улесняват обучението. Обикновено училищата имат различни видове класни стаи, които са адаптирани към различни образователни потребности (класни стаи за практически занимания, за компютри, за изкуство, музика, за физическо възпитание и др.).

Видове училища

Училищата обикновено се диференцират по безвъзмездната си стойност, тоест тези, които ги посещават, не плащат и държавата е грижата за поддръжката им по всякакъв начин. От другата страна на това са частните училища, които изискват от ученика плащането на месечна такса, за да може да посещава.

От друга страна, можем да различим училищата по идеологията или системата от убеждения, които предлагат за своите ученици, такъв е случаят с религиозните и военните училища. И в двата случая студентът, който ги посещава, ще бъде специално обучен по отношение съответно на религията и военния си печат.

Други варианти са техническите колежи и художествените колежи, които прецизно предоставят на студентите специално обучение както в изкуството, така и в техниката.

Сега всеки от тях, от своето убеждение, система, методология, се стреми учениците да се развиват в равнината на знанието, а също и като хора, за утре ще бъдат подготвени ефективно в ролята, която трябва да играят в обществото.

Трябва да подчертаем, че най-често срещаният синоним на колежа е училището.

Група, съставена от хора, които имат същата професия

От друга страна, понятието колеж се използва за обозначаване на тази група, съставена от хора, които проявяват една и съща професия, такъв е случаят с адвокатската колегия, колежа на лекарите, нотариалната колегия.

Мисията на тези училища е да организират и организират професионална практика, да гарантират, че тя се провежда задоволително и че се ръководи от етиката и да защитава интересите на асоциираните членове

Свързани Статии