Определение на искане

Документът или мемориалът, чрез който някой иска нещо, се обозначава със срока на искане .

Този тип комуникация е много често срещана във фирмите и публичните офиси, наред с други пространства, например, когато при определени обстоятелства, като пътуване, може да се случи, че на мястото на дестинацията ни поискат определена информация или документация, която доказва кои сме. Какво правим, наред с други неща, за да има международна валидност, норма е, че трябва да подадем искане, например, до министерството, отговарящо за външните отношения в страната ни, за да получим необходима информация. Заявката е едно от най-формалните средства за комуникация, които имаме, когато искаме нещата.

От друга страна е обичайно да намерим приложение, когато ще кандидатстваме за работа, обикновено когато се появяваме спонтанно или не в някоя компания за достъп до работа, в допълнение към предоставяне на съответната автобиография, в която даваме сметка нашия трудов опит и академично обучение, ще бъдем помолени да попълним заявление, в което ще бъдем помолени да предоставим някои лични данни, работа, разпоредби, наред с други въпроси.

Също така, когато искаме да дадем отчет за доброто лечение, което човек показва, терминът искане обикновено се използва, за да се говори за неговата добра предразположеност.

Свързани Статии