Определение на глобус

Глобусът е един от най-често срещаните и полезни начини за представяне на планетата Земя. Това е мащабен елемент, проектиран въз основа на формата и повърхността на планетата, както и във връзка с политическите граници на континентите и страните, които са в тях. Това е една от единствените триизмерни форми на представяне на Земята, тъй като картите са двумерни и често поради това реалното измерение на територията се губи в тях.

Световният глобус е изобретение, което датира от много отдавна, някои от които са съществували още през Средновековието на арабски и китайски, тоест незападни ръце. За да разберем тяхната полезност, трябва да имаме предвид, че дълго време човекът смяташе, че Земята е плоска, поради което тя започна да се използва след разширяването в чужбина, извършено от Европа, потвърди предположенията и теориите относно неговата закръгленост или сферичност. Оттогава кълбото се е превърнало във важен елемент на познанието за навигацията и картографията, тъй като е най-точният начин за представяне на формата и повърхността на планетата Земя.

Глобус е изключително полезен и важен елемент и на образователно ниво. В този смисъл притежанието на един от тези елементи е често срещано в области като училищата, тъй като чрез формата си и информацията, която предоставя, учениците могат ясно да наблюдават местоположението на страните, връзката им с водни системи. и океански, границите, които страните споделят помежду си и всичко това по триизмерен начин, което е много по-добре от обикновените карти.

Глобусите (както се казва от името му) представляват планетата Земя. Има обаче лунни балони или балони от други планети, които, макар и да не са толкова често срещани, са много полезни в астрономическото поле, за да знаете подробности за тяхната повърхност, релефа им и т.н. Някои също могат да дойдат да представят Слънцето.

Свързани Статии