Определение на геометрични фигури

Геометричната фигура е съвкупност, чиито компоненти се оказват точки (едно от основните същества на геометрията), докато Геометрията е дисциплината, която ще се занимава с подробното й изучаване, основните й характеристики: формата, разширяването й, нейната свойства и тяхното относително положение .

Геометричната фигура се определя като непразен набор, който се състои от точки и се разбира като геометрично място е зона, затворена с линии или повърхности, било в равнина, или в пространство.

Геометричната фигура е непразен набор, чиито елементи са точки. Тези фигури, разбирани като геометрични места, са области, затворени с линии или повърхности в равнина или в пространството. Сега, въпреки че математиката и геометрията особено изучават тези фигури с предразположение и са обект на изучаване на тези дисциплини, техните знания в областта на изкуството също ще бъдат изискани, тъй като е от съществено значение да има основни знания за тях, за да се опише експертно произведение на изкуството, планирайте го или разработете техническа рисунка.

Само като наблюдаваме природата, света около нас, можем да потвърдим съществуването и наличието на най-разнообразни форми в материалните тела, които съжителстват в гореспоменатата природа и тогава, именно от тях ние формираме идеята обем, повърхност, линия и точка.

Различните видове потребности, с които човекът се е сблъсквал през годините, са го накарали да мисли и изучава различни техники, които му позволяват например да изгражда, движи или измерва и по този начин човекът става в използването на различните геометрични фигури.

Елементарни геометрични фигури

Най-елементарните геометрични фигури се оказват следните: равнината, точката, линията, междувременно същите като следствие от преобразувания и измествания на техните компоненти, произвеждат различни обеми, повърхности и линии, които в крайна сметка са обект на изследване на Геометрия, топология и математика, между другото.

Споменатите фигури според функцията, която представят, се класифицират в пет вида: Размер, точка; Едномерна, линията (лъч и сегмент) и кривата; Двуизмерна, равнината, разграничаващи повърхности (многоъгълник, триъгълник и четириъгълник), коничната секция включва елипси, кръгове, парабола и хипербола, описващи повърхности (управлявана повърхност и повърхност на въртене; Триизмерна, намираме тези, които ограничават обемите, многогранникът и тези, които вместо това описват обеми, твърди частици на въртене, цилиндър, сфера и конус и N-размер, като политопа.

Например четириъгълникът и триъгълникът се оказват плътни геометрични фигури, които разграничават обемите.

Триъгълник и квадратни, квинтесенциални геометрични фигури

Триъгълникът е една от най-разпознатите и популярни геометрични фигури. По същество това е многоъгълник, съставен от три страни. Споменатата фигура на триъгълника се постига от обединението на три линии, които ще се пресичат в три неподредени точки, междувременно всяка една от тези точки, където е възможно линиите да се съединят, се наричат ​​върхове и сегментите, които грим ще се нарича страни.

Има няколко начина за класифициране на тази геометрична фигура по ширината на ъглите ѝ (правоъгълник, остър ъгъл и тъп), по дължината на нейните страни (равностранен, равнобедрен, скален).

От своя страна квадратът е друга от геометричните фигури par excellence. Това е многоъгълник, съставен от четири равни и успоредни страни и всичките му ъгли измерват 90 °, като това са неговите забележими и определящи характеристики.

Свързани Статии