Определение на еукариотични клетки

Името на еукариотната клетка е тази, която се прилага върху всички клетки на жив организъм, които имат мембрана, която ги покрива и защитава от външната среда, но най-вече защото имат клетъчно ядро, дефинирано и също ограничено в клетката със защитен слой. или ядрена мембрана. Еукариотичните клетки се различават от другите видове клетки като прокариотични клетки, в които ядрото също съществува, но тъй като не е покрито от никаква мембрана или обвивка, то се разпръсква по цялата клетка.

Еукариотичните клетки присъстват в повечето живи същества на планетата, тъй като техният състав ни позволява да говорим от миниатюрни същества до най-гигантските бозайници и животни в света. Всички те имат този тип клетки. За разлика от тях, прокариотните клетки присъстват само в организми, известни като бактерии и археи, много по-прости, въпреки че се размножават много лесно. За специалистите разграничението преди милиони години между прокариотни и еукариотни клетки означаваше една от причините животът да стане по-сложен и напреднал.

Вътре в еукариотната клетка откриваме цитоплазмата, която е емулгирана течност, в която се намират различните части на клетката, включително ядрото. Цитоплазмата е нещо като плацентата на бременна жена, тъй като без нея различните елементи на клетката не биха могли да съществуват. Плазмената мембрана ще бъде тази, която покрива цялата цитоплазма и останалите елементи на клетката, като ги защитава и отделя от външната среда. В цитоплазмата откриваме клетъчното ядро, което от своя страна е облицовано от ядрена мембрана или обвивка, което го защитава и разграничава от останалите части на клетката.

Ядрото е най-важната част от клетката, тъй като генетичният материал или информация се помещават там, което ще превърне живото същество в каквото и да е, а не в нещо друго. Тази информация се възпроизвежда по един и същ начин във всички клетки на живото същество и ще я определи от момента на нейното раждане до смъртта му.

Свързани Статии