Определение на емоционално

Човек или ситуация, при която различни видове чувства са видими и на повърхността, се класифицират като емоционални. Важно е да се разбере, че една емоция е както физическо, така и психологическо явление и следователно такива събития не винаги са доброволно управляеми и измерими от хората, което води до личности, в които емоционалният сектор упражнява по-голямо влияние или власт върху индивида. рационален сектор на поведение.

Думата емоция, от която произлиза състоянието на емоционалното, идва от латински и означава „да се движа“, „да предприемаш действие“. Тук може да се каже, че емоцията е биологичната и психологическата реакция на индивида преди определени видове ситуации или явления, които влияят върху тяхното поведение или поведение. Генерирането на една емоция започва от мозъка и става очевидно чрез определени промени, видими с просто око (като усмивка от радост, изчервяване от срам, намръщане от гняв, сълзи от тъга), както и при чрез изрази, начини на действие и реакция, които отговарят на по-всеобхватно поведение и нагласи.

За много професионалисти емоцията не е просто реакция, но и начин на адаптиране към промяната, която може да се случи около индивида. Очевидно тази адаптация в повечето случаи е неволна и се случва на хилядни секунди като непосредствен отговор на определени чувства и мисли.

Следователно емоционалният човек е човек, характеризиращ се с непрекъсната демонстрация на емоции и усещания. Докато много хора могат да развият рационални, логични и емоционално контролиращи личности, други личности (поради елементи като наследяване, лична история, пространството, където човек расте и живее) демонстрират голяма чувствителност към определени явления и веднага ги пускат емоциите, които изпитват. Много пъти подобна емоционалност не е доброволна, но се случва, без човекът да може да измери или неутрализира видимите симптоми (например когато човек се изчерви или когато някой плаче или се смее).

Свързани Статии