Определение на Denigrant

Думата унижение се отнася до онова, което се оказва обидно да се каже или направи в някаква ситуация и че например отрича нещо или някого .

Това, което е казано или направено и което сериозно обижда друг, обикновено причинява телесна повреда или професионална загуба на репутацията

Междувременно да се отрича се нарича това действие или казване, особено обидно, чрез което човек или група се дискредитира, тоест се дискредитира .

Обикновено този акт на оцветяване и нападение на репутацията или славата на дадено лице се прави, за да им причини конкретна вреда, която ги дискредитира в работата им или пред други хора, или от друга страна, има хора, които като присъща характеристика на личността им Те обичат да малтретират другите, до степен просто да ги отричат, за да изглеждат много зле пред другите.

Можете да огорчите някого с поговорка или също с някакво действие.

Човекът, към когото са насочени тези атаки, разбира се, ще се почувства обиден, ядосан, тъжен и презрян и вероятно ще търси обезщетение за претърпените оплаквания.

Финансова компенсация, публично извинение или поправяне, някои начини за разрешаване на конфликти

Това обезщетение може да се състои в извинение и готов, тоест човекът, който отрича, се извинява на пострадалия и това поправя такива злощастни действия, или ако не успее, можете също да прибягвате до правосъдие, за да вземете решение за обезщетението да получавам.

Много често се случват хора, които са известни или които не са известни и изпитват ужас от някоя дума или постъпка на друг, прибягвайки до правосъдие, за да се намесят и разрешат конфликта.

Правосъдието може да определи икономическо обезщетение или публично извинение плюс коригиране на казаното, в зависимост от тежестта на делото и контекста.

И не можем да пренебрегнем, че третата много честа реакция е също да отмъсти на този, който ни е обезчестил, отмъщението, което може дори да достигне трагични краища, ако насилието се използва срещу друг, за да го екзекутира, например някой, който се е почувствал унижен за поговорка той решава да убие човека, който изля коментара.

От друга страна, може да се случи човек да се почувства обезсърчен от поговорка или действие, докато човекът, от когото излиза, не е имал намерение да го дразни и обижда, обаче, той неволно приключва да го прави.

В тези случаи е най-добре да се прибегне до диалог, нека този, който се обиди, да го направи известен, а този, който нямаше намерение да се занимава с думите или действията си, така или иначе, да знае как да се извини, ако това притеснява някого.

Много пъти това, което за някой може да е шега за друг, може да не е по никакъв начин, тогава трябва да знаете как да уважавате и ако обидим някого да се извиним.

Трябва да се отбележи, че резултатът от отричането на друг е нараняване, тежко престъпление в негова чест, което може да причини на човека психологически проблеми с трудно разрешаване и това може дори да доведе до депресия.

От друга страна, може също така да се случи, че престъплението вреди на професионалната дейност на лицето, което е обезчестено.

В по-малка степен друг може да бъде обезчетен като следствие от непредвидени действия.

Сред най-използваните за тази дума синоними се откроява този на унизителното, което точно предполага действие, което унижава или унижава друг.

Освен това концепцията за унижение е тясно свързана с тази на унижението .

Унижението е пряко увреждане на гордостта на другия, което силно го наранява.

С пример ще разберем още повече концепцията ...

Шеф, който постоянно малтретира и изобличава служител пред колегите си, обвинявайки го, че винаги върши работата си или каквато и да е дейност, която той посочи, ще се отнася към служителя си с унизително отношение.

Разбира се, тези действия са абсолютно осъдими от морална и човешка гледна точка и хората, които ги търпят, трябва да ги оповестяват и да ги осъждат, за да ги избегнат.

Освен това има някои факти, които сами по себе си се оказват унизителни, например мръсен човек, почти без дрехи, лежащ на улицата и молещ минувачите да харчат милостиня.

От гореизложеното следва, че винаги трябва да обмисляме кой е от другата страна, когато изрично се противопоставим на нещо или някого, защото може да извършим престъпление, дори и да не е за нас.

Свързани Статии