Определение на централната банка

Централната банка е публична финансова институция, най-високият орган по паричните въпроси, който съществува в повечето страни на нашата планета и чиято мисия е да издава законни пари, да проектира и провежда парична политика сред своите разнообразни и важни функции .

Като цяло във всички страни това е субект, който се ползва с автономия и независимост по отношение на настоящото правителство, въпреки че е невъзможно да се пренебрегне, че неговите директори и длъжностни лица също са назначени от изпълнителните власти, като по този начин обикновено реагират на правителствената политика.,

Стойността на валутата, стабилността на цените и стабилността на финансовата система са три основни въпроса, с които централната банка трябва да се справи и поради тази ситуация централната банка стои като ключов елемент в икономиката на всяка страна .

За разлика от това, което се случва с всяка друга публична или частна финансова институция, централната банка няма физически лица или компании като клиенти, но нейни клиенти са държавата, а от друга страна, банките, които оперират на територията на Банката. Централен, независимо дали частен или публичен. Що се отнася до методологията, която има, тя не се различава твърде много от тази, представена от която и да е банка, тъй като Централната банка приема депозитите, които идват от своите клиенти и ги води в сметки, че ще ги отвори и именно чрез тези сметки Клиентите на Централната банка извършват своите транзакции.

От друга страна, Централната банка е оправомощена да отпуска заеми и на клиентски банки, които имат проблеми с ликвидността, както и на други държави, които се нуждаят от нея.

Освен това Централната банка отговаря за надзора върху резервите на страната, която ревниво охранява в своите каси.

Трябва да се отбележи, че за да работи по посочения начин, Централната банка издава пари от законно платежно средство и е единствената финансова институция, способна да го направи. Междувременно Монетен двор ще бъде поръчан да произвежда банкноти и монети, които по-късно ще бъдат разпространявани между банките в търговската верига.

Свързани Статии