Определение на бинарни съединения

В областта на химията бинарните съединения без съмнение са един от най-важните елементи. Когато говорим за бинарни съединения, имаме предвид съединения от химичен тип, които се характеризират с наличието на атоми на различни химични елементи, като натриев оксид (натриев и кислород), фосфорен оксид (фосфор и кислород) или серен оксид (сяра и кислород), наред с много други. Бинарните съединения са по-сложни, тъй като добавят различни химични елементи и по този начин се превръщат в нов елемент, съставен от сбора от характеристиките на тези обединени елементи.

Що се отнася до класифицирането на бинарните съединения, има две основни категории, които се разграничават една от друга. В този смисъл намираме бинарните съединения, известни като киселинни оксиди, и от друга страна, основните оксиди. Докато първите са съставени от съединението на кислород с неметални елементи (и могат да бъдат известни като анхидриди), вторите са тези, които са съставени от кислород и метал. При обяснението на тази категоризация приемаме кислорода като комбиниран елемент, но същата класификация се повтаря и за други елементи като водорода. По този начин киселинните хидриди ще бъдат бинарните съединения, които имат водород и неметален елемент, докато основните хидриди ще бъдат бинарните съединения, които се характеризират с водород и метал.

Бинарните съединения са много по-често срещани и по-лесни за намиране, отколкото предполагаме. По принцип голяма част от елементите, които ни заобикалят в ежедневието ни, са сложни елементи, които се характеризират от съединението на два или повече химически елемента и които се използват като такива за конкретни задачи и действия (например натриев бикарбонат в кухнята). По този начин бинарните състави могат да бъдат разработени с конкретни цели за определени действия.

Свързани Статии