Определение на Banal

Любезно изображение: Кристина Полоп

Баналният термин е квалифициращо прилагателно, което служи за обозначаване на определен тип отношение или явления или ситуации, които обикновено се считат за маловажни, повърхностни и не много ангажирани.

Баналното може да бъде начин на съществуване на човек, но може да бъде и явление, например когато говорим за личния живот на известен

В този смисъл, въпреки че идеята за баналната е субективна за всеки човек и за всеки тип ситуация, въпросите, свързани с външния вид, шоу бизнеса, клюките, материалния живот, обикновено се считат за всички примери за банални неща в сравнение с други явления, много по-сложни и болезнени за човечеството като нещастие, бедност, глад и различни видове престъпления.

Идеята, че това, което е банално за един човек, може да не е банално за друг човек, е правилна

На социално ниво обаче обикновено се приема, че нещата, свързани с външния вид, материалния живот, лукса и идеята да бъдеш известен, винаги са банални, защото говорят за начини за забавление на ума и тялото, които не предполагат истинско щастие. Ако не, те са просто фантазия за това какво всъщност представлява животът и какво може да направи човек, за да подобри света, в който живее.

Сложността на концепцията за баналността или баналността се състои в това, че много от разглежданите неща са силно критикувани или смръщени от важна част от обществото. Те обаче привличат едновременно голяма част от населението и това е така, защото много пъти баналните неща са именно това, което ни кара да забравим всички проблеми и усложнения от ежедневието, в което е вмъкнато всяко човешко същество.

Свързани Статии