Определение на Artificer

Към думата занаятчия, на нашия език ние приписваме две значения. От една страна, ние го използваме, за да посочим на този индивид или нещо, което е отговорно за извършването или измислянето на нещо. Сега трябва да се отбележи, че обикновено го използваме както за изразяване на положително, така и когато не. Например: Хуан винаги е архитект на лошото поведение на по-малката си сестра. Лора беше архитект на срещата на националните абитуриенти, на нея несъмнено дължим повторното събиране .

А от друга страна, думата архитект се използва като синоним на художник .

Художникът, който тогава можем да определим и като художник, е човекът, който практикува изкуствата и в резултат произвежда произведения на изкуството . За да създаде същото, художникът ще използва различни елементи, ресурси и материали, с които ще манипулира, за да произведе споменатото изкуство.

Поради тази причина двете концепции, художник и архитект, са тясно свързани с тази на изкуството . Изкуството е творение, което е ясно възможно в човека и което се откроява с красотата, която показва и изразява. Изобразително произведение, музикално произведение, скулптура, дизайнът на рокля, архитектурно произведение, наред с други, са израз на изкуството .

През по-голямата част от времето изкуството е продукт на различни състояния на духа, чувства и емоции, които художникът има и които го преместват до такава степен, че той в крайна сметка ги материализира в произведения. С други думи, произведението на изкуството е чувствително проявление, което художникът има по даден предмет или по света.

Но освен този ясно определен въпрос, изкуството и художествените произведения също могат да се превърнат в референт на социалната промяна.

Сред синонимите, които най-често се използват по молба на тази дума, можем да споменем точно този на художника, който току-що сме обърнали към този на създателя, който използваме особено в първия смисъл, който споменахме, за да отчитаме този, който създава.

Свързани Статии