Определение на Aroma

Терминът аромат е този, който се използва за обозначаване на миризми или есенции, които могат да бъдат открити както от хора, така и от животни чрез обонятелния смисъл. Когато говорим за аромат, имаме предвид главно приятните миризми, които могат да идват от различни елементи или продукти, естествени и изкуствени. Благодарение на важната еволюция на парфюмерийната индустрия, днес е лесно да имитирате или възпроизвеждате аромати и миризми на безкрайни неща и да ги превръщате в уникални и конкретни смеси.

Ароматът е елемент, който се открива чрез обонятелната система. Тази система се основава главно на функционирането на носа и на всички сензори, които притежава, които отговарят за предаването на информация в мозъка, така че той да може да го обработва и да идентифицира вида на наличния аромат. Както беше казано по-рано, ароматът винаги е положителен или приятен тип миризма, за разлика от това, което се разбира под миризма, което по принцип е отрицателно или неприятно. Въпреки че усещането, че ароматът е приятен, може да има органичен или естествен компонент, много аромати или миризми са класифицирани като такива въз основа на културни въпроси (например някои миризми, които са неприятни за човешката миризма, не са толкова за животните за културен въпрос).

Ароматът може да варира по интензивност, трайност, аромат и компоненти според вида на продукта. По този начин ароматът на едно цвете може да бъде много по-мек и крехък от този на ястие или препарат. Ароматите се комбинират по разнообразни и безкрайни начини за създаване на уникални и несравними парфюми. Този процес се осъществява почти изцяло по химичен начин, тъй като парфюмната индустрия или лаборатории имат есенции, имитиращи истинските аромати.

Свързани Статии